Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie în cadrul școlii doctorale de psihologie

Pretendent:  KRASKOVSKAIA Valeria Conducător ştiinţific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Tema tezei: Relația dintre însușirile de personalitate și stresul la ostașii în serviciul militar / Взаимосвязь личностных характеристик и стресса у военнослужащих в условиях служебной деятельности. Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 30 iunie  2020 Ora: 11:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat...

Stimați studenți, se anunță perioada colectării cererilor de solicitare a unui loc de trai în căminele Universității, pentru anul de studii 2020-2021

Stimați studenți, se anunță perioada colectării cererilor de solicitare a unui loc de trai în căminele Universității, pentru anul de studii 2020-2021. Completarea cererilor se va efectua în format electronic, accesând link-ul disponibil, conform categoriei de studenți (licență, master, studenți de la alte instituții de învățământ). Perioada de completare a...

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ne oferă acces gratuit, de probă, la baza de date cu publicații CEEOL

Stimați profesori, În perioada 11 Mai – 5 Iunie Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ne oferă acces gratuit, de probă, la baza de date cu publicații CEEOL. CEEOL este o baza de date internațională cu documente indexate integral din domeniul Științelor Sociale și Umaniste. Publicațiile CEEOL includ 2297 de reviste academice și peste 1300 de eBook-uri. Accesul resurselor...

În atenția absolvenților facultății de Filologie și Istorie

Stimați absolvenți! Aducem la cunoștința Dstră că: Susținerea prealabilă a tezelor de licență va avea loc on-line Nr. d/o Orar de susținere Data 1. Limba și literatura română și engleză/franceză 7.05.2020 2. Limba și literatura română/engleză (al.) 7.05.2020 3. Limba și literatura rusă și engleză 8.05.2020 4. Limba și literatura...

În atenția decanatelor și absolvenților anului 2020!

În baza scrisorii MECC nr.03/2-09/2222 din 21.04.2020 decanatele facultăților vor desfășura on-line  activitatea de repartizare în câmpul muncii a absolvenților bugetari ai universității conform ofertei MECC privind posturile didactice vacante în instituțiile de învățământ general din republică (Anexa 2). Absolvenții facultăților până la 15.05.2020 se vor înscrie în regim on-line...