Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Lansare de carte

În atenția studenților anului I

Studenții anului I a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” sunt așteptați pe data de 2 septembrie 2019 în cadrul facultăților la care sunt înmatriculați. Facultatea Arte plastice și Design – strada Cornului 10, blocul VI, Facultatea Filologie – blocul I, Facultatea Istorie și Geografie – blocul I, Facultatea Limbi și Literaturi Străine – blocul I Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială – blocul II Facultatea...

Repartizarea locurilor de trai pentru anul de studii 2019/2020

Dragi studenți, Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzi  se va efectua: la 29 august,  cu program de lucru de la 9:00 până la 16:00, la 30 august,  cu program de lucru de la 9:00 până la 16:00. Prețul unui loc de trai pentru anul de studii 2019/2020: pentru studenţi – 255 lei/lună, pentru masteranzi bugetari – 320 lei/lună, pentru masteranzi contractieri – 635 lei/lună. Detalii urmăriți pe pagina de Facebook  

Interdisciplinaritate şi dialog multicultural

În actualul context al globalizării, care instituie un adevărat dialog al culturilor, devine necesară explorarea, din multiple perspective, a unor subiecte legate de interdisciplinaritate şi multilingvism. Facultatea Transfrontalieră din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” se prezintă ca un instrument îndreptat spre stabilirea de legături trainice între diferite instituţii de învăţământ superior, aspect evidenţiat de legăturile puternice pe care le are cu universităţile din Republica Moldova...

Bursa

Ședinţa festivă a Senatului, în cadrul căreia se va conferi titlul onorific Doctor Honoris Cauza

Joi, 27 iunie 2019, în Sala de Festivităţi va avea loc şedinţa festivă a Senatului, în cadrul căreia se va conferi titlul onorific Doctor Honoris Cauza al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” Profesorului Michael Meyer, doctor habilitat, director adjunct al Institutului de Arheologie Preistorică a Universităţii Libere din Berlin, director al Clusterului de Excelență Topoi, membru al Römisch-Germanische Kommission al Institutului German de Arheologie...

Anunt

Prezentare Colecții Vestimentare ” UniveART Fashion”

La data de 17 iunie 2019,  absolvenții facultății Arte Plastice și Design din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și-au prezentat colecțiile de licență. Evenimentul a avut loc în cadrul Clasei viitorului a universității, realizat în Laboratorului de Inovații Creative, cu coordonarea decanului Ana Simac, șef de Catedră Olimpiada Arbuz-Spataru, coordonatorilor tezelor de licență Vasile Vozian, Elena Cojocaru și Liubovi Donic. Invitații speciali:  Elena...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Candidat, ANDRONE Simona Ionela Conducător ştiinţific, Cojocaru-Borozan M., dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33.531.01. – 47 Tema tezei Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Data 28 iunie, 2019 Ora 12.00 Local, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului.   Teza de...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Candidat, MANOLE Ionuț Constantin Conducător ştiinţific, Sorin Cristea, dr., prof. univ. Consultant științific, Cojocaru-Borozan M., dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.03 – 48 Tema tezei Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii Specialitatea 531.03. Pedagogie istorică Data 27 iunie, 2019 Ora 12.00 Local, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala...