Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Burse adiționale Erasmus+ la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pentru studenți și cadre didactice de la Facultatea de Filologie și Istorie (specialitatea Istorie)

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunță concurs pentru 1 bursă de studii pentru studenții anului II și 1 bursă pentru cadre didactice și administrative/training (Istorie). Dosarul studentulului trebuie să conțină următoarele acte: Formularul de aplicare (descarcă); Copia pasaportului (Republica Moldova) sau a buletinului de identitate; CV Europass; Scrisoare de motivare; Certificatul academic; Certificat lingvistic (certificatul de confirmare pentru limba română ca limbă maternă poate fi...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie cu tema „Dezvoltarea inteligenței sociale în adolescența timpurie”, realizată de Platon Inga. Conducător științific –  Racu Igor, dr. habilitat, prof. universitar Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 20 decembrie 2019, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1. Vicepreședintele S.Ș.P.                          Ion Negură, dr. în psihologie, conf. universitar Secretarul S.Ş.P.                                    ...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie cu tema Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie, realizată de Mulico Iulia. Conducător științific –  Racu Jana, dr. habilitat, prof. universitar Şedinţa S.Ş.P. va avea loc miercuri, 18 decembrie 2019, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion...

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02

Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Tehnologia formării competenţelor de traducere la studenţi, realizată de Oxana Golubovschi. Conducător ştiinţific – Babîră Eugenia, dr. în filologie, conferenţiar universitar. Şedinţa SŞP va avea loc marţi, 10 decembrie 2019, ora 14.30, bloc 1, aula 302, str. Ion Creangă 1.  Preşedinte S.Ş.P.       Dumitru Patraşcu,...

Aplicați pentru programul global UGRAD 2020-2021

Ambasada SUA în Moldova are plăcerea de a anunța concursurile anuale pentru programul  de schimb global de licență (UGRAD global)  pentru anul universitar 2020-2021.  Programul este sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA.  Global UGRAD oferă un grup divers de lideri studenți emergenți cu o bursă pentru un semestru de studiu academic non-grad la un colegiu sau universitate din SUA. Solicitanții de succes se pot aștepta la o expunere în...

CONFERINȚELE DE INIȚIERE LA PRACTICA PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE MASTER ALE CATEDREI PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR

Pe data de 23.11.2019 au avut loc conferințele de inițiere la practica profesională în cadrul programelor de master Management și consiliere în învățământul primar și Didactica învățământului primar. Conferințele au fost moderate de coordonatorul de practică, dna dr. prof. univ. Ludmila Ursu, șefa catedrei PÎP, și metodiștii stagiului de practică, dna dr. conf. univ. Nina Garștea și dna dr. conf. univ. Angela Curacițchi. Masterandele au...

Anunț de selectare a grupului de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunță concurs pentru selectarea grupului de formatori ai Centrului din rândul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, care vor deveni formatori naționali și vor promova metode inovative de învățare cu implementarea tehnologiilor educaționale şi inovațiilor digitale în educație. Misiunea Centrului este crearea condițiilor favorabile pentru transformarea sistemului...

Concurs de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță un concurs de burse individuale în domeniul politicilor educaționale pentru tineri cercetători, preocupați de tematica educațională. Prin această inițiativă se dorește a contribui la creșterea capacităților în sectorul educațional și calității analizelor realizate în domeniul politicilor educaționale. Scopul concursului: Sporirea accesului la un învățământ general de calitate prin...