Subproiectul „Consolidarea educației în cariera didactică pentru performanța profesională”

Acronim: EDUPERFORMANCE

Acord de subfinanțare: Nr. MD-MOED-6542-ASF-U2-01 din 27 noiembrie 2023

Valoarea totală a subproiectului: 1.179.868 EUR

Dezvoltarea sistemul educațional este o prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Prin intermediul subproiectului EduPerformance intenționăm să contribuim semnificativ la eficientizarea formării profesionale inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervenții strategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional, și anume:

 • Creșterea calității procesului de formare profesională a viitorilor pedagogi prin adaptarea programelor de studii superioare de licență și master la cerințele pieței muncii;
 • Reconceptualizarea procesului de formare profesională în domeniu, din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și virtualizării a procesului de formare inițială a cadrelor didactice;
 •  Promovarea în demersul didactic universitar a strategiilor activ-participative, tehnologiilor, instrumentelor digitale noi, axate pe învățarea experiențială;
 • Crearea condițiilor de studii prin dotarea spațiilor educaționale cu mobilier, tehnologii informaționale și de comunicare moderne și aplicarea acestora cu consecvență în procesul de instruire;
 • Promovarea continuă a imaginii pozitive a profesorului și sporirea atractivității meseriei de pedagog, atragerea în cariera didactică a celor mai buni absolvenți de liceu și colegii, încurajarea tinerilor de a accede în cariera didactică (băieți);
 • Extinderea și consolidarea parteneriatelor dintre Universitate – instituțiile de învățământ general – comunitate pentru promovarea profesiei de pedagog ș.a.

Echipa de administrare:

 • Tatiana CHIRIAC – manager de subproiect;
 • Rodica OJOG – manager financiar;
 • Mihaela GUŢU – manager în achiziții.

Aceste soluții necesită intervenții strategice concrete și orientate spre producerea de schimbări și impactul atât la nivel de instituție, cât și la nivel național. În acest sens soluțiile și activitățile propuse se conturează pe trei niveluri conceptual strategic, de infrastructură, de implementare.

Obiectivul general al subproiectului: Îmbunătățirea programelor și a condițiilor de formare ale viitorilor pedagogi pentru performanța profesională și o mai bună inserție pe piața muncii.

Obiectivele de dezvoltare a subproiectului:

 • ODP1: Creșterea capacităților instituționale de educație și cercetare prin asigurarea unui mediu propice inovației, creativității și excelenței academice;
 • ODP2: Actualizarea continuă a programelor de studii în acord cu solicitările pieței muncii;
 • ODP3: Dezvoltarea ecosistemului educațional digital în cadrul universității;
 • ODP4: Consolidarea parteneriatelor întru sporirea vizibilității și atractivității profesiei de pedagog.

Anunțuri