Conferinţa știinţifico-practică națională cu participare internaţională

În atenţia cadrelor didactice

din instituţiile de învățământ general şi universitar din Republică

 

CENTRUL DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE PENTRU ALOLINGVI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE  EDUCAŢIE, TINERET ŞI  SPORT AL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, 

ÎN PARTENERIAT  CU  

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU,

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A TRAINERILOR EUROPENI DIN MOLDOVA,

ACADEMIA  „NICOLAE  DUMITRESCU”

Vă invită să participați la

Conferinţa știinţifico-practică națională cu participare internaţională  

20 – 21 aprilie 2018, Ediţia a II-a

    Studierea  limbii române ca limba nematernă/străină

 în contextul valorilor europene

Pentru mai multe informații accesați AICI

 

 

De asemenea, ai putea dori...