Conferinţa naţională

Facultatea de Istorie și Geografie Vă invită la

Conferinţa naţională
„EDUCAŢIA PRIVIND DREPTURILE OMULUI/ COPILULUI:

 OBIECTIVE, FINALITĂŢI ŞI REALITĂŢI”

Ediția a II-a, 9 decembrie 2016,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, mun. Chişinău

Context

Studierea drepturilor omului/ copilului este parte componentă a Curriculumului modernizat la disciplina Educaţia civică pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal. Reperele metodologice de organizarea procesului educațional la disciplina școlară Educație civică pentru anul de studii 2016-2017, aprobate prin dispoziția Ministerului Educației nr. 282 din 28 iunie 2016, recomandă cadrelor didactice dezvoltarea competenţelor elevilor, prevăzute de curriculumul la disciplina şcolară Educaţie civică, utilizând abordarea bazată pe respectarea drepturilor omului/ copilului.

Conferinţa îşi propune să continue dialogul, inițiat la prima ediție (2015), de împărtăşire a practicilor de învăţare-predare-evaluare a drepturile omului/copilului între cadrele didactice din învățământul preuniversitar, profesorii universitari şi alţi practicieni.

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului „Educaţie civică participativă şi incluzivă”, implementat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” şi organele locale de specialitate în domeniul învățământului din raioanele Strășeni și Ștefan Vodă, cu susţinerea organizaţiei ERIKS Development Partner din Suedia.

Scopul conferinţei este de a contribui la o înţelegere mai profundă a conceptului de Educaţie în domeniul drepturilor omului/ copilului şi la îmbunătăţirea procesului de învăţare-predare-evaluare a drepturilor omului/ copilului în sistemul educaţional.

Citește mai mult

De asemenea, ai putea dori...