Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională

Scrisoare informativă

            Stimaţi colegi!

Vă invităm să luaţi parte la Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională

Intervenții psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern, care se va desfăşura la data 1 decembrie 2016  în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, sala de festivităţi, blocul 1.

Organizatorii conferinței: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, Asociaţia Publică pentru copii și tineri cu dizabilități VITA, R. Moldova, Asociația pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale ,,HUMANITAS”

 

            Scopul conferinţei: discutarea problemelor actuale privind intervenţia psihopedagogică pentru copiii cu CES în spaţiul educational modern. Acest generic este direcţionat de a valorica asistenţa psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi, precum şi oportunităţile şi perspectivele intervenţiei timpurii prin prisma socializării acestora.

Direcţiile principale ale conferinţei:

Intervenţie timpurie  în tulburări de spectru autist: practici internaţionale;

Valorificarea serviciilor de reabilitare pentru copiii preşcolari cu CES;

Asistenţa psihopedagogică a copilului CES şi a familiei;

Comportamentul dezadaptiv al copiilor preşcolari;

Comunicarea alternativă în limbajul mimico-gestual.

 

La conferință sunt invitați:

 • specialiști – practicieni: defectologi, psihologi, logopezi, surdopedagogi, tiflopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori, asistenți sociali;
 • cercetători științifici și profesori universitari;
 • managerii instituțiilor preuniversitare;
 • manageri și specialiști din domeniul managementului educației;
 • părinții care educă copiii cu dizabilități;
 • reprezentanții ONG-urilor;

La lucrările conferinței vor participa specialiști de peste hotare în domeniul asistenţei psihopedagogice a copiilor cu dizabilități, practicieni în domeniul educaţiei incluzive.

 1. Autorii care doresc să prezente comunicare, sunt rugați să respecte următoarele condiții:
 • în cerere să se indice tema comunicării și modalitatea de prezentare (prezentare, workshop, poster);
 • în cerere să se indice denumirea comunicării ce urmează a fi publicată în culegerea cu materialele conferinț Data limită până la care comitetul ştiinţific va recepţiona lucrările este data de 3 decembrie 2016. Condiţiile pentru materialul publicat (rezumatul, cuvinte-cheie, bibliografie etc.).
 • Se vor aloca 5-7 minute pentru prezentare, power-point. Se va oferi mijloace audio-video pentru prezentări power-point.

 

Cerințe pentru publicarea articolelor în culegerea

„Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern”

 

 1. Recomandări privind aspectul articolelor:
 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză;
 • Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
 1. Structura articolului:
 • Titlu: cu majuscule font 12, bold;
 • Autori: numele complet, funcția academică și titlul științific, afilierea instituțională, font 12, italic;
 • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză, font 12, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: 5-6 pagini, nu mai mult de 2 autori la o lucrare, mărime corp de literă 12 Times New Roman, interval – spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 2 cm, dreapta, sus şi jos – 1,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm;
 • Bibliografia

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 12. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

 

 1. Solicitările de participarea la conferință în calitate de ascultător sau de autor al unei comunicări sunt recepționate până la 20 noiembrie 2016 pe adresa electronică:  v_olarescu@mail.ru
 2. Fiecare participant înregistrat va primi culegerea cu materialele conferinței și diploma de participare.
 3. Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a respinge solicitările recepționate; articolele ce nu corespund cerințelor.
 4. Comitetul organizatoric nu achită participanților serviciile de transport, cazare și alte cheltuieli legate de participare la conferință.

Conferința își ține lucrările pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Sala de festivităţi.

 1. Limbile  de lucru la Conferinţă: româna, rusă.

Programul de lucru la Conferinţă:

1 zi (1 decembrie) – sosirea invitaţilor şi deschiderea  oficială a Conferinţei (ora 09 -00); schimb de experienţă, (orele 9-00 -17-00), încheierea Conferinţei ora 18-00.

Informația de contact: v_olarescu@mail.ru

 Informația cu privire la conferință este plasată pe site-ul www.upsc.md

De asemenea, ai putea dori...