Avize

acest articol

Curs de instruire de lungă durată „Jocurile ca soluție a problemelor sociale”, 30.10 – 7.11.2021, Berlin, Germania

Curs de formare: 30 octombrie – 7 noiembrie 2021, Berlin, Germania Pe durata cursului, participanții vor studia principiile metodei gamifcation ca angajament social, utilizând elementele mecanismului jocului și vor dezvolta metode de utilizare a cunoștințelor și abilităților în lucrul cu tinerii. Obiective: Să studieze utilizarea instrumentului gamification în proiecte de […]

„Digital Storytelling for Youth Inclusion” – Training pentru tineri în Georgia, 22 – 29.11.2021

ONG-ul „Caucasus Youth Nexus” invită tineri activi cu vârsta 18+ pentru a participa la un training  cu tema „Digital Storytelling for Youth Inclusion” în perioada 22 – 29.11.2021.   Cheltuielile de cazare, hrană și călătorie sunt asigurate de către organizatori. Termenul limită de depunere a dosarelor este 10.10.2021. Rezultatele selecției vor […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie

Candidat: Lilia HERȚA Conducător științific: Ana BUDNIC, conf. univ., dr. în pedagogie Consiliul ştiinţific specializat D 533.01-16, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei: FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PRIN VALORIFICAREA LIMBAJULUI PAREMIOLOGIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 02 noiembrie 2021 […]

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” din cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău anunță deschiderea oficială a extinderii Centrului

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță deschiderea oficială a extinderii Centrului în data de 6 octombrie, ora 12:00. Vor fi prezentate Sala Google – spațiile „Prezentăm și Dezvoltăm”; Sala de Tehnologii – spațiile „Explorăm și Inovăm”; […]

Demarează procesul de studii 2021-2022, Licență, anul I, frecvență redusă, 5 – 28 octombrie, online

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță că prima sesiune în noul an de studii 2021-2022 la Licență, anul I, frecvență redusă, se va desfășura online în perioada 5 – 28 octombrie. Rugăm toți stundeții anul I, frecvență redusă, să acceseze: https://orar.upsc.md/ Pentru a cunoște orarul, puteți descărca […]

Seminar de promovare a burselor DAAD, OeAD și inițiativelor AUF la UPS „Ion Creangă”

În atenția cadrelor academice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor!!! Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău împreună cu serviciile DAAD, OeAD și AUF organizează seminarul de promovare a burselor DAAD, OeAD și inițiativelor AUF. Activitatea va avea loc pe 4 octombrie 2021, offline, în sala Orange (bloc 1, UPS „Ion Creangă”) […]

Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: ROTARU-SÎRBU Natalia Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr.  Tema tezei: FORMAREA SENTIMENTULUI SECURITĂȚII PSIHOLOGICE PRIN INTERMEDIUL ACTIVĂRII RESURSELOR PERSONSALE LA FEMEILE ABUZATE ÎN COPILĂRIE Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 28 octombrie 2021 Ora: 11.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 3 […]

Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: GRATI Lilia Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr.  Tema tezei: MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL LA LUCRĂTORII MEDICALI Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 29 octombrie 2021 Ora: 15.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 3 Componența Comisiei de îndrumare: Vîrlan Maria, conf.univ., dr. Perjan […]