Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „Perspective interdisciplinare asupra predării și învățării științelor”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează la 25 aprilie 2024, ora 10:00, în regim online, Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „Perspective interdisciplinare asupra predării și învățării științelor”.

La evenimentul științific consacrat problemelor actuale, realizărilor teoretice și practice, precum și perspectivelor de dezvoltare ale didacticii științelor (fizică, chimie, biologie, astronomie, științe ale mediului, științe ale vieții) sunt invitați cercetători și practicieni din Republica Moldova și din străinătate.

Lucrările se vor desfășura în secțiile:


Nr.
Denumirea secțieiCoordonatorDate de contact
1.Didactica științelorMihail Calalb, dr., conf. univ.Tel.: 079557709 e-mail: calalb.mihai@upsc.md
2.Psihologie și psihopedagogieSergiu Sanduleac, dr., conf. univ.Tel.: 069709994 e-mail: sanduleac.sergiu@upsc.md
3.Ştiinţe ale educaţieiSvetlana Burea, dr., conf. univ.Tel.: 069295861 e-mail: burea.svetlana@upsc.md

Important:

 • Formularul de participare, aici.
 • Data limită de înscriere la conferință și de expediere a articolelor – 10 aprilie 2024
 • Articolele in extenso vor fi expediate coordonatorilor de secție.
 • Articolele vor fi redactate în limbile engleză sau română.
 • Articolele vor fi supuse avizării (peer review) și verificării antiplagiat. Similitudinile nu vor depăși 8 % din volumul total al textului.
 • Materialele cu ținută lingvistică precară, irelevante tematicii conferinței, fără valoare științifică sau aplicativă vor fi respinse.
 • Activitatea în secțiise va desfășura în regim online pe Google Meet.
 • Participanții la conferință vor primi invitație din partea moderatorilor și vor avea acces pe site-ul www.upsc.md la varianta PDF a Programului și la Culegerii de lucrări.

Recomandări pentru structura articolelor

 • Titlul lucrării, în română și engleză (până la 20 cuvinte)
 • Autori (până la 3 autori)
 • Afilierea instituțională
 • Cuvinte-cheie (circa 5 cuvinte)
 • Rezumat – în română și Abstract – în engleză (circa 200 cuvinte)
 • Cadrul teoretic (circa 500 cuvinte)
 • Întrebările și obiectivele cercetării (circa 300 cuvinte)
 • Metodologia cercetării (circa 400 cuvinte)
 • Rezultatele cercetării (circa 300 cuvinte)
 • Concluzii (circa 300 cuvinte)
 • Referințe bibliografice (până la 20 titluri, redactate în ordinea citării).

Cerințe tehnice

 • Textul lucrării – în Microsoft Word, font Times New Roman cu diacritice, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, alineat 1,0;

* Vezi normele de scriere a articolelor științifice https://docs.google.com/document/d/1oFs9jTlxLW3ybci3aFO8DK-FbYCxXY- 5/edit?usp=share_link&ouid=107093529564524264122&rtpof=true&sd=true);

 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm;
 • Titlul lucrării, în engleză și română, se va scrie cu majuscule, Bold, font Times New Roman, corp de literă 12, centrat, urmat de prenumele (complet), numele  autorului/autorilor și afilierea instituțională – instituția, orașul, țara (în engleză și română), ORCID și e-mail (font Times New Roman, corp de literă 12,cu aliniere la dreapta).
 • Textul rezumatelor în limbile engleză și română vor fi (propun: aliniate stânga-dreapta, fără alineat)

Pentru autoevaluarea gradului de originalitate al lucrării dvs., vă sugerăm să accesați linkurile:

 • Anunțul, format PDF, RO; EN.
 • Programul conferinței, format PDF, EN.

Loading