Seminarul științifico-metodologic: „Probleme actuale ale predării-învățării-evaluării fizicii în învățământul general”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează

 seminarul științifico-metodologic

„Probleme actuale ale predării-învățării-evaluării fizicii în învățământul general”,

Joi, 07 martie 2024, ora 15:00, UPS „Ion Creangă” din Chișinău,

str. Ion Creangă, 1, mun. Chișinău

în regim online.

Link: https://meet.google.com/wqo-xggw-pnm

Seminarul științifico-metodologic va fi consacrat problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul Didactica fizicii.

La evenimentul științific, sunt invitate cadre didactice, științifico-didactice și de cercetare din Republica Moldova

În cadrul seminarul științifico-metodologic, vor fi discutate următoarele subiecte:

Igor Postolachi, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din ChișinăuResurse educaționale utilizate în predarea astronomiei
Ovidiu Tercu, drd. UPS „Ion Creangă” din ChișinăuDezvoltarea competenței investigaționale în cadrul activităților extrașcolare de astronomie
Viorel Bocancea, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din ChișinăuExigențe față de prezentarea proiectelor din practica educațională pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice unu și superior
Natalia Chiochioros, profesor de fizică, gradul didactic I, IP Liceul cu Profil de Arte ,,Nicolae Sulac”, or. Chișinău; Cojocaru Zinaida, profesor de fizică, gradul didactic II, IP Liceul Teoretic „Orizont” fil. Ciocana, or. ChișinăuPrezentarea proiectelor din practica educațională pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice unu și superior

Participarea va fi certificată prin completarea unui formular de înregistrare pe parcursul seminarului

Loading