Susțineri publice ale candidaților la funcțiile didactice și științifico-didactice vacante

Stimați colegi,

vă invităm să participați la susținerea prezentărilor publice de către candidații la funcțiile didactice și științifico-didactice vacante în cadrul ședințelor publice ale Comisiei de Concurs a UPS „Ion Creangă”.

Ședințele se vor desfășura la 12 și 13 decembrie 2023, conform orarului stabilit, în blocul 2, sala Senatului.

ORARUL susținerii prezentărilor publice de către candidații la posturile vacante în cadrul ședințelor Comisiei de concurs a UPSC

12 decembrie 2023 Bloc 2, sala Senatului
dataPost vacantcatedracandidațiioralocul
 Facultatea de Limbi și Literaturi străine
12 decembrie 2023  Conferențiar universitarCatedra de Filologie EnglezăLașcu Tatiana, dr., lect. univ.14.00bloc 2, sala Senatului  
Conferențiar universitarCatedra de Filologie EnglezăȘchiopu Lucia, dr. conf.14.20bloc 2, sala Senatului
Asistent universitarCatedra de Filologie EnglezăMardari Alina, asistent univ.14.40bloc 2, sala Senatului
Asistent universitarCatedra de Filologie Romanică și GermanăDonoagă Lucia, asistent univ.15.00bloc 2, sala Senatului
Asistent universitarCatedra de Filologie EnglezăNazaru Cristina, asistent univ.15.20bloc 2, sala Senatului
Asistent universitarCatedra de Filologie Romanică și GermanăLupașcu Lilia, asistent univ.15.40bloc 2, sala Senatului
Facultatea de Geografie
 Conferențiar universitar  Catedra de Geografie și TurismTaban Elena, dr. în economie, conf. univ.16.00bloc 2, sala Senatului  
13 decembrie 2023 Bloc 2, sala Senatului
dataPost vacantcatedracandidațiioralocul
13 decembrie 2023Facultatea de Filologie și Istorie
Conferențiar universitarCatedra de Limba și literatura română Boz Olga, dr., conf. univ.14.00bloc 2, sala Senatului
Conferențiar universitarCatedra de Limbă și comunicareȚîmbaliuc Elena, dr., lector14.20bloc 2, sala Senatului
Asistent universitarCatedra de Limbă și comunicareNeaga Liliana, asistentuniv.14.40bloc 2, sala Senatului
 Facultatea de Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaționale 
 Profesor universitar  Catedra de Analiză Matematică și Ecuații DiferențialeCozma Dumitru15.00bloc 2, sala Senatului
Conferențiar universitarCatedra de Analiză Matematică și Ecuații DiferențialeNeagu Natalia,   dr. conf. univ.15.20bloc 2, sala Senatului
Conferențiar universitarCatedra de Analiză Matematică și Ecuații DiferențialePuțuntică Vitalie, dr. conf. univ.15.40bloc 2, sala Senatului
Conferențiar universitarCatedra de Informatică și Tehnologii Informaționale Andrei Braicov, conf. univ.16.00bloc 2, sala Senatului
Lector universitarCatedra  de Algebră, geometrie și topologieHajdeu Mihaela, dr., lector univ.16.20bloc 2, sala Senatului

Loading