Masa rotundă „Securitatea psihologică a studenților în contextul crizei mondiale”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra Psihologie organizează Masa rotundă cu genericul „Securitatea psihologică a studenților în contextul crizei mondiale”.

Evenimentul se va desfășura în data de 4 aprilie 2023, ora 14:10, în format online, pe Google Meet.

Linkul de acces: https://meet.google.com/gzc-juqz-avo

Masa rotundă va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul psihologiei, științelor sociale și umanistice.

La evenimentul științific sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate.

Experți invitați:

  • Mariana Cernițanu, conferențiar universitar,dr., șef Centru Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră USMF „Nicolae Testemițanu
  • Viorica Mocanu, conferențiar universitar, dr., Universitatea de Stat din Moldova
  • Cristina Popescu, Universitatea Americană din Moldova

Subiecte abordate în discuție:

  • Securitatea psihologică a studentului prin prisma psihoterapiei integrative;
  • Stresul și securitatea psihologică la studenți etc.

Coordonator -responsabil: Popescu Maria, tel.: +37368737681 e-mail: popescu.maria@upsc.md

Loading