Înscrierea candidaților pentru acumularea minimului curricular inițial

ÎN ATENȚIA DORITORILOR DE A CONTINUA STUDIILE SUPERIOARE LA CICLUL II, MASTER, LA UN PROGRAM DIFERIT DE DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ DIN CADRUL STUDIILOR DE LICENȚĂ

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță înscrierea candidaților pentru acumularea minimului curricular inițial în vederea continuării studiilor superioare la ciclul II, master,  la un program diferit de domeniul de formare profesională din cadrul studiilor de licență.

Notă:

  • Minimul curricular este o precondiție obligatorie pentru persoanele care doresc să-și continue studiile de master într-un domeniu diferit de studiile la licență; (circulara MEC Nr.04/1-09/3885 din 05.09.2022).
  • Minimul curricular inițial vizează promovarea  disciplinelor fundamentale și de specialitate aferente programului de studii pentru care se optează (30 credite de studiu).
  • Minimul curricular poate fi acumulat în perioada februarie – iunie 2023.

Formularul de înregistrare, aici.

Loading