Congresul Științific Internațional moldo – polono român „Educație, Politici, Societate”

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU, MOLDOVA
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DIN CRACOVIA, POLONIA
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, ROMÂNIA

organizează

Congresul Științific Internațional moldo – polono – român
„Educație, Politici, Societate”
în perioada 13 – 15 martie 2023

Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi de problematica anunţată, în contextul noilor provorcări în epoca transformătilor prin care trece societatea modernă.

Tematica Congresului se va axa pe:

  1. Științe ale educației,
  2. Științe politice și administrative,
  3. Științe socio-umaniste,
  4. Științe exacte,
  5. Științe ale naturii.

Înregistrarea participanților se face completând Formularul de participare, care se va expedia până la 1 martie 2023, accesând linkul: https://docs.google.com/forms/d/1y7EeSolM-HXjz0LiRqJ6zenIPA7-2JIeYWz0LYABGXs/edit. Corectitudinea datelor din formular este esențială pentru elaborarea și recepționarea certificatelor de participare.

Orice întrebare poate fi adresată la adresa de e-mail walentkonstant@yahoo.fr, constantinov.valentin@upsc.md sau la numărul de telefon mobil / Viber / WhatsApp +373 79350258.

Evenimentul se va desfășura în format mixt, online și offline la adresa str. Ghenadie Iablocikin 5, MD-2069, Chișinău, Republica Moldova.

  • Mai multe detalii, aici.
  • Programul evenimentului, EN, aici.

__________________________________________

“ION CREANGA” STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CHISINAU, MOLDOVA
PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW, POLAND
“DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI, ROMANIA

call for participation in

THE MOLDAVIAN – POLISH – ROMANIAN
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
“EDUCATION, POLICIES AND SOCIETY”

on March 13-15, 2023

The event is addressed to all those interested in the announced issues in the context of new challenges in the age of transformations that modern society has to face.

The issues approached in the Congress will focus on:

1. Educational sciences,
2. Political and administrative sciences,
3. Social sciences and humanities,
4. Exact sciences and
5. Natural sciences.

To register for the event, please fill in the Participation Form before March 1, 2023, by accessing the link: https://docs.google.com/forms/d/1y7EeSolM-HXjz0LiRqJ6zenIPA7-2JIeYWz0LYABGXs/edit

Any inquiry can be addressed via e-mail constantinov.valentin@upsc.md and walentkonstant@yahoo.fr , as well as mobile phone/Viber/WhatsApp number +373 79350258.

Venue of the event:
on-sight
at 5, Ghenadie Iablocichin st., MD-2069, Chișinău, Republic of Moldova,
and online.

More details, here.

The program of the event, here.

 663 – vizualizări în total,  5 – astăzi