Cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale, destinat personalului academic și de conducere universitar al UPSC

Stimat personal academic și de conducere universitar,

Centrul Ghidare și Consiliere în Carieră în colaborare cu Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” demarează cursurile programelor de formare profesională continuă, divizate pe 2 paliere:

  1. Alfabetizare digitală, orientat spre deținerea abilităților elementare TIC;
  2. Instrumente Google Workspace în procesul de predare-învățare-evaluare și interacțiune cu studenții orientate spre deținerea abilităților medii și avansate TIC.

Forma de desfășurare a cursuriloronline.

Timp de desfășurare a sesiunii: 2 ore (60 min. cu pauză de 10 min.)

Evaluare finală: produs elaborat personalizat

Certificare: la absolvirea cursului se oferă certificat cu 2 / 3 credite (16 ore de contact direct și 44 ore de activități individuale).

Ținem să menționăm faptul că prima ședință (detalii în continuare) va purta caracter informativ cu detalii la procesul cursurilor.

Cursuri

  • Cursul I: Alfabetizare digitală, demarează la data de 13.12.2022 la ora 15.00

          Formator: Olesea Schițco, specialist Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”.

Link conectare: https://meet.google.com/kpd-etga-htb

  • Cursul II: G-Suite pentru Educație, demarează la data de 12.12.2022 la ora 15:00

Link conectare: https://meet.google.com/csy-zupr-rfu

           Formator: Alexandru Leahu, specialist Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”.

NOTE:

1. Cursurile pentru dezvoltarea competențelor digitale sunt parte a programului de formare profesională continuă a personalului academic universitar UPS „I. Creangă” din Chișinău.

2. Procesul de instruire la cursuri va demara în mediul online prin 2 dispozitive/2 ecrane: unul pentru videoconferință și altul pentru realizarea sarcinilor practice pe parcursul formării.

Fișele programelor pot fi vizualizate pe site-ul oficial al universității: https://www.clasaviitorului.md/categorie/programe/

Loading