Anunț privind susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: ROTARU-SÎRBU Natalia


Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr. 


Tema tezei: FORMAREA SENTIMENTULUI SECURITĂȚII PSIHOLOGICE PRIN INTERMEDIUL ACTIVĂRII RESURSELOR PERSONALE ALE FEMEILOR SUPUSE ABUZULUI ÎN COPILĂRIE


Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională


Data: 27 DECEMRBIE 2022
Ora: 12:00


Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion
Creangă, nr.1, Sala Senatului


Componența Comisiei de susținere publică:
Președinte:
Igor Racu, prof, univ., dr. hab. în psihologie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Conducător de doctorat:
Groza (Verdeș) Angela, conf. univ., dr. în psihologie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău
Referenți oficiali:

  1. Adăscăliță Viorica, conf. univ., dr. în psihologie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău
  2. Prițcan Valentina, conf. univ., dr. în psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo”
    din Bălți
  3. Potâng Angela, conf. univ., dr. în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova.

 96 – vizualizări în total,  1 – astăzi