Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Pretendent: STANCIU Mirela

Conducător științific: RACU Iulia, conferențiar universitar, doctor habilitat

Tema tezei: Diminuarea emoțiilor negative în context școlar

Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 18 noiembrie 2022

Ora: 13.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, bl.2, Sala Senatului

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. ADĂSCĂLIȚA Viorica, conf. univ., dr. în psihologie
  2. DANILIUC Natalia, conf. univ., dr. în psihologie
  3. LOSÎI Elena, conf. univ., dr. în psihologie

Sunt invitați toți doritorii și persoanele cointeresate în cercetarea dată.

 179 – vizualizări în total,  2 – astăzi