Conferinţa ştiinţifică internaţională: Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă din Chișinău organizează conferinţa ştiinţifică internaţională: Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective, în data de 1 – 2 octombrie 2022.

Evenimentul are ca scop reunirea experților naționali și internaționali din domeniul educației, reprezentanților ai învățământului general și superior, ai organizațiilor de cercetare, factorilor de decizie la nivel de politici educaționale, care vor prezenta și aborda noile provocări în științe ale educației.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ateliere:

 1. Științe Exacte și ale Naturii.
 2. Științe Sociale și Economice.
 3. Științe Umane și Arte.

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare, care se va expedia până la 20 septembrie 2022, accesând linkul: https://forms.gle/sT2YXB5E5utVC2pH8

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până la 20 septembrie 2022, la adresa de e-mail: conferinte@ust.md

Lucrările vor fi publicate în culegerea oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, aliniat 1,0, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele și prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori, numărul ORCID, adresa de e-mail).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română și engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11, interval între rânduri 1,15.
 • Cuvinte-cheie în limbile română și engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referința respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine și legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează și trebuie să fie însoțite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (fără Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării, corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos:

Exemplul 1 (un autor)

ȚURCAN, N. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie. Chişinău: CEP USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-8.

Exemplul 2 (doi autori)

GHEŢIU, M., TOPOREŢ, V.. Chimia lemnului. Chişinău: Tehnica-Info, 2010. 404 p. ISBN 978-9975-63-310-9

Teze, autoreferate

COJOCARU, I. Suportul informațional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova: tz. de doct. în informatică. Chişinău, 2014. 160 p.

Materialele conferinţelor

Conservarea diversităţii plantelor: simp. şt. intern., ed. a 2-a, 16-19 mai 2012, Chişinău. Ch., 2012. 539 p. ISBN 978-9975-62-311-7.

Articole în publicaţii seriale

DIŢA, M., VÂRLAN, M. Autocontrolul, stabilitatea emoţională şi comportamentul la preadolescenţi. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2014, nr 1(34), pp. 1-7. ISSN 1857- 0224.

Cărţi electronice şi publicaţii monografice online

POPA, Ana, PROHNIŢCHI, Valeriu. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova: este oare necesară o reformă? Versiune preliminară [online]. Chişinău: ExpertGrup, 2011 [citat 02.09.2016]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf

Acestea sunt linkurile pentru a verifica lucrările la antiplagiat: 

1.       https://www.duplichecker.com/

2.       https://www.plagiarismchecker.co/ro

3.       https://sistemantiplagiat.ro/

4.       https://www.scanmyessay.com/

5.       http://plagiarisma.net/ro/

6.       https://www.grammarly.com/

7.       https://www.turnitin.com/

8.       https://plagiarismdetector.net/

Participarea la Conferință este fără taxe.

 • Anunțul, RO, format PDF, aici.
 • Anunțul, EN, format PDF, aici.
 • Programul Conferinței, EN, format PDF, aici.

 298 – vizualizări în total,  3 – astăzi