Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat – Ceban Veronica

Conducător științific: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.

Tema tezei: Fundamente pedagogice ale educației parentale pozitive.

Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educație

Data: 06.09.2022

Ora: 15:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului

Link de acces: https://meet.google.com/gem-kjhy-tpj

  • Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

Președintele Comisiei:

  1. Carabet Natalia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar. Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.

Conducător științific:

  • Calaraș Carolina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar. Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.

Referenți oficiali:

  • Cojocaru Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău.
  • Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
  • Paniș Aliona, doctor în pedagogie, conferențiar universitar. Institutul de Științe ale Educației.

Prezența membrilor Comisiei de susținere publică este obligatorie.

Textul integral al tezei poate fi consultat pe suport hârtie la Biblioteca UPSC și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

  • Teza de dr., RO, aici.
  • Rezumatul tezei de dr., RO, aici.
  • Rezumatul tezei de dr., EN, aici.

 76 – vizualizări în total,  11 – astăzi