Daily Archives: 19.07.2022

1 post

Diplome de absolvire, Promoția 2022, licență și master, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială

Un moment definitoriu al maturității profesionale au trăit astăzi, 19 iulie 2022, absolvenții Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Ciclul I, licență, studii cu frecvență și studii cu frecvență redusă și Ciclul II, masterat. Ceremonia a fost deschisă cu un cuvânt de salut, mulțumiri pentru interesul față de studii, înalte […]