Cercul profesioniștilor în educație sau despre dăruirea împlinitoare prin ea însăși

Astăzi, comunitatea științifică UPSC a găzduit forul CERCUL PROFESIONIȘTILOR, aflat la prima întrunire.

Activitatea a fost edificată de către Centrul de Formare Continuă și Catedra de limba și literatura română ale UPSC și-și propune formarea unui curent de opinie în raport cu politicile educaționale la zi; motivarea profesorilor pentru practici de succes; lansarea în comunitatea educațională a experiențelor certificate științific și metodologic; valorificarea, la nivel calitativ, acceptat social, a referențialului de competențe pentru profesia didactică.

Animatorul forului, doctorul habilitat, profesorul universitar Adrian GHICOV a specificat, în debutul manifestării, faptul că ,,Cercul profesioniștilor” se va întruni o dată în lună pentru o mișcare întemeiată și flexibilă a gândului pedagogic nelinistit, pentru noi ipoteze de lucru, din care pedagogii formați la UPSC să-și poată alimenta autosuficiența, să-și dezvolte constelații de idei și acțiuni profunde, cuprinzătoare, rafinate.

Prezentă la forum, doamna doctor conferentiar universitar Elena ȚAP, șefa CFC, a precizat importanța consolidării în breasla pedagogilor pe ideea de promovare a culturii calității formărilor de performanță.

Șansa de a rosti cuvântul inaugurativ a revenit domnului profesor emerit doctor Laurențiu ȘOITU, care a apreciat inițiativa UPSC de a convoca pedagogii Țării într-o echipă exigentă, puternică, activă și imergentă științific, didactic, inspirațional.

Evenimentul a pus în valoare ideea de atestare a cadrelor didactice în aspectul generalizării și prezentării experiențelor de succes, pe care masterandele de la Programul academic ,,Inter/- transdisciplinaritate și strategii didactice” al Catedrei de limba literatura română le-au  diseminat concludent si coeziv în prezența a circa 120 de cadre didactice și științifice din Republica Moldova și România. Expertele sesiunii de formare – conferențiarele universitare Aliona ZGARDAN și Olga BOZ – au avut doar aprecieri favorabile pentru formatoarele de azi: Tamara GÎNGA (grad didactic superior), Larisa PLĂMĂDEALĂ (grad didactic superior) și Rodica JĂPĂLĂU (grad didactic întâi). Acestea au justificat cu asupra de măsură ideea că un profesor creativ are conștiința propriei valori și candoarea sufletului de om, ancorat  perpetuu în exercițiul dăruirii.

În concluzie, precizăm că ,,Cercul profesioniștilor” va continua cu discreție și deplin să se întrunească și să dăruiască ceea ce cred că au mai bun profesorii UPSC și ceea despre ce cred că au nevoie ceilalți pedagogi, mai tineri sau tot mai tineri.

Loading