Gala performanțelor UPSC – premierea finaliștilor Concurslului „Studentul Anului, 2023”

Astăzi, 29 noiembrie 2023, a avut loc festivitatea de premiere a finaliștilor Concursului „Studentul Anului, 2023”, ediția a XIII-a. În cadrul ceremonei festive, în prezența rectorului Universității, dnei Alexandra Barbăneagră, a prorectorilor, a decanilor facultăților, a profesorilor, studenților și invitaților speciali ai studenților au fost decernate premiile pe 3 categorii, celor mai buni studenți ai UPSC, pentru anul 2023.

Comisia de evaluare, în componența dnei S. Gînju, dr., conf., șef Direcția Management Academic și Asiguarare a Calității, a dlui I. Mironov, dr., conf. univ., decan Facultatea de Geografie, a dnei M. Dița, dr., prodecană la Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială și a dnei T. Yavuz, dr., șef Centru de Consiliere și Ghidare în Carieră au avut dificila, dar plăcuta sarcină de a alege pe cei mai meritorii studenți ai Universității, în baza performanțelor academice, științifice, activităților extracurriculare, etc.

Festivitatea de premiere s-a desfășurat într-un cadru destins, cu participarea corului Universității, cond. artistic, dna Mariana Vacarciuc, dirijor, dna S. Postolachi, a colectivului de dans folcloric „Ciuleandra”, cond. artistic, dl Ion Bencheci, studenților de la specialitatea Dans modern și sportiv, cond. artistic, dl Petru Gozun.

Așadar, felicitări finaliștilor Concursului „Studentul Anului, 2023”!
Succese mari și realizări frumoase în continuare!

  • Facultatea de Biologie și Chimie

Locul I: Purcel Viorica
Locul II: Craciun Nicoleta
Locul III: Tumuruc Victoria

  • Facultatea de Filologie și Istorie

Locul I: Pîslari Xenia
Locul II: Movilă Mădălina; Vahnovan Corina
Locul III: Berliba Ina; Kosorotova Tatiana; Cărbune Ana

  • Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Locul I: Zbârnea Marina
Locul II: Șmiglu Victoria
Locul III: Chifa Cristina; Morari Cristina 

  • Facultatea de Științe ale Educației

Locul I: Ciobanu Nicoleta
Locul II: Chirtoacă Elena; Dascal Taisia
Locul III: Bivol Augustina; Cebanu Natalia

  • Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială

Locul I: Rogoja Ana-Maria
Locul II: Martînescu Ina
Locul III: Rusu Rodica

  • Facultatea de Arte Plastice și Design

Locul I: Jîmbei Corina-Simona
Locul II: Timofei Daniela
Locul III: Șerban Daniela

  • Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale          

Locul I: Bălănescu Mihaela
Locul II: Cassa Evghenia
Locul III: Brigalda Arina

  • Facultatea de Geografie     

Locul I: Cazacu Oxana
Locul II: Alii Maria
Locul III: Iorgu Doina

Loading