Se anunță două ședințe formative cu genericul: Managementul programelor de studii

În atenția decanilor, șefilor de catedră, coordonatorilor de programe de studii superioare de Licență și Master:

Centrul Ghidare și Consiliere în Carieră, în colaborare cu Direcția Management Academic și Asigurare a Calității, anunță două ședințe formative cu genericul Managementul programelor de studii:

  • Ședința nr. 1 din 20.05.2022, ora 15:00, format  mixt: cu prezența fizică în Sala Senatului sau online

Tema: Elaborarea Notei explicative la Planurile de învățământ

Link: https://meet.google.com/hct-bphk-nqb

  • Ședința Nr.2 din 24.05.2022, ora 15:00, format  mixt: cu prezența fizică în Sala Senatului sau online

Tema: Managementul curricula pe discipline la programele de studii

Link: https://meet.google.com/zzk-tiwy-bbm

Formator: Ludmila Ursu, dr., prof. univ., șef catedră Pedagogia Învățământului Primar

Atenție! Numărul persoanelor în format offline este în baza limitei de 20 persoane.

 487 – vizualizări în total,  3 – astăzi