Familia – proiect existențial de promovare a valorilor etern-umane

În preajma Zilei Internaționale a Familiei, Centrul de Consiliere pentru Autoeficiență și Consiliere a Familiei, Catedra Științe ale Educației și Management din cadrul Facultății de Științe ale Educației și Informatică, UPSC, organizează în cadrul Săptămânii dedicate familiei cu genericul „Familia – proiect existențial de promovare a valorilor etern-umane”, în format online, următoarele activități:

  • 09.05.2022, ora 15:00
  • Seminar teoretico-metodologic: „Familia – proiect existențial – managementul familiei în postmodernitate”, formator, , dr. hab., prof. univ. Larisa CUZNEȚOV

Linkul de conectare: https://meet.google.com/jqo-khma-vwu

  • 10.05.2022, ora 15:00
  • Webinar cu elemente practice: „Comportamentul economic în cadrul familiei”, formator, lector univ., dr. Anastasia OLOIERU

Linkul de conectare: https://meet.google.com/xua-bzxm-sao

  • 11.05.2022, ora 15:00
  • Workshop: „Implicarea bunicilor în educarea nepoților”, formator, lector univ., dr. Irina SIMCENCO

Linkul de conectare: https://meet.google.com/gha-rjoc-gjs

  • 12.05.2022, ora 15:00
  • Training: „Gestionarea asertivă a comportamentelor dificile la vârsta preadolescentă”, formator, conf. univ., dr. Olga RAILEANU.

Linkul de conectare: https://meet.google.com/njp-ravz-mhq

  • 13.05.2022, ora 16:00
  • Webinar: „Dezvoltarea personală a adulților – condiție de formare a competențelor parentale”, formator, conf. univ, dr. Carolina CALARAȘ

Linkul de conectare: https://meet.google.com/psg-vwoh-yue

Scopul activităților propuse spre realizare constă în informarea / familiarizarea studenților, cadrelor didactice, managerilor școlari cu noile tendințe și perspective în educația familiei, în dezvoltarea personală, în gestionarea comportamentelor dificile și managementul familiei.

Sunt invitați toți cei interesați de tematica propusă: cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi, părinți!

Vă așteptăm cu mare drag!

Loading