UPSC anunță posturi vacante

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar – 1        Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans   
Conferențiar universitar –  1   Catedra Filologie Romanică
Conferențiar universitar – 1  Catedra Filologie Engleză
Conferențiar universitar – 1Catedra Filologie Germană
Conferențiar universitar – 1 Catedra Științe ale Educației și Management
Lector universitar            – 1Catedra Asistență Socială 
Asistent universitar         –  3Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans
Asistent universitar         –  3Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
Asistent universitar         –  1Catedra Psihopedagogie Specială
Asistent universitar         –  1Catedra Psihologie
Asistent universitar         –  4 Catedra Filologie Engleză  

Atribuțiile/activitățile aferente funcției scoase la concurs, în conformitate cu Fişa postului pot fi consultate aici

Calendarul concursului:

Termenele desfășurării concursuluiEtapa desfășurării concursului /Documente, acțiuniLoculOre de lucruPersoana de contact
08.04.2022 –  10.05.2022Depunerea dosarelorSecția Resurse Umane,  bl.2, bir. 278.00-16.00Spînu Tatiana
11.05.2022 –  13.05.2022Evaluarea dosarelor, solicitarea informației suplimentare  Membrii Comisiei de concurs13.00-16.00Frunze O., dr., conf. univ.
16.05.2022Aprobarea orarului susținerii prezentărilor publice. Plasarea avizului  pe panou informațional al catedrelor de specialitateComisia de concurs, Bl.2, bir. 713.00-16.00Frunze O., dr., conf. univ. Lapoșina E., dr., conf. univ.
17.05.2022 –  14.06.2022Susținerea prezentărilor de către candidați în ședințele publice cu participarea membrilor catedrei de specialitateMembrii Comisiei de concurs13.00–16.00Frunze O., dr., conf. univ. Lapoșina E., dr., conf. univ.
30.06.2022Validarea rezultatelor de către Senat 13.10-15.00Frunze O., dr., conf. univ. Lapoșina E., dr., conf. univ.
1..07.2022 – 2.07.2022Publicarea rezultatelor concursului pe site-ul upsc.mdSecția Resurse Umane, bl.2, bir. 278.00-16.00Spînu Tatiana

Candidații la concursul pentru ocuparea posturilor științifico-didactice, în termen de 30 de zile de la publicarea avizului pot depune la Secția Resurse Umane a Universității dosarul de participare la concurs, care va conține:

a) cererea de participare la concurs;

b) Curriculum-ul vitae Europass;

c) copiile diplomelor de studii licență/master/doctor/doctor habilitat;

d) copiile atestatului de conferențiar universitar/profesor universitar, în cazul pretendenților la funcțiile de conferențiar și profesor universitar;

e) lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate, de creație (pentru domeniul artei) și performanță sportivă (pentru domeniul sport), pentru ultimii 5 ani de activitate;

f) lista formărilor de dezvoltare profesională cu documente doveditoare;

g) dovada privind realizarea activităților didactice publice (extras din procesul-verbal al ședinței catedrei de specialitate);

h) Fișa de autoevaluare pentru ultimii 5 ani de activitate completată de candidat, cu bifarea indicatorilor de performanță, în baza cărora a fost acumulat punctajul;

i) dovezi relevante pentru îndeplinirea cerințelor minime pentru fiecare indicator în baza căruia a fost acumulat punctajul indicat;

j) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;

k) acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Adresa la care candidatul poate depune dosarul: 

  • Pentru dosare în varianta imprimată – mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, biroul 27, Secția Resurse Umane. 

Informații suplimentare:

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău

  • Secția Resurse Umane a UPSC, tel.: 022-35-83-31

Aviz, format PDF, aici.

 334 – vizualizări în total,  1 – astăzi