„Despre situația refugiaților în RM – de vorbă cu un asistent social” – masă rotundă, online

În data de 15.03. 2022, ora 13:10 se va desfășura în format online masa rotundă: Despre situația refugiaților în RM – de vorbă cu un asistent social, având drept scop formarea atitudinii, abilităților și cunoștințelor privind asistența socială a refugiaților.

Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, specialiștilor din domeniu și tuturor celor interesați de asistența socială a refugiaților.

Masa rotundă este organizată de către Catedra Asistență Socială a Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPSC. Invitații speciali sunt asistenții sociali din diferite regiuni ale țării, care în zilele de azi fac față fluxului de refugiați din Ucraina.

Se urmărește atingerea următoarelor obiective: 

  • abordări ale asistenței sociale a refugiaților, diferența dintre refugiați și migranți;
  • provocările unui asistent social implicat în asistența refugiaților;
  • identificarea soluțiilor optime de sprijin  a refugiaților; evitarea arderii profesionale.

Subiecte abordate în discuție:

  • asistența socială a refugiaților: provocările unui asistent social implicat în ajutorul refugiaților
  • identificarea soluțiilor optime în lucru cu refugiații
  • evitarea arderii profesionale în lucru cu refugiații

Link de acces: https://meet.google.com/drb-jfvp-nja

Loading