Masa rotundă cu genericul „Debutul în carieră: experiențe, dificultăți și perspective”

Astăzi, 9 februarie 2022, a fost desfășurată, în format online, Masa rotundă cu genericul „DEBUTUL ÎN CARIERĂ: EXPERIENȚE, DIFICULTĂȚI ȘI PERSPECTIVE”.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe ale Educației și Informatică, UPSC, în parteneriat cu Secția Consiliere și Ghidare în carieră, UPSC, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Masa rotundă a întrunit 65 de participanți.

Au fost abordate următoarele subiecte:

  • Statutul tânărului specialist și debutul în carieră;
  • Cadrul legislativ și normativ privind angajarea în câmpul muncii;
  • Date statistice privind repartizarea în câmpul mucii;
  • Organizarea procesului de repartizare a absolvenților în câmpul muncii;
  • Facilitățile tânărului specialist angajat prin repartizare;
  • Drepturile tinerilor la locul de muncă și garanțiile negociate de sindicat prin Convenția colectivă (2020-2025).

Comunicări interesante pe marginea subiectelor au prezentat:

  1. Lilia FRANȚ, șeful Departamentului Organizare, Educație și Informare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova;
  2. Veronica DONȚU, șef Secție Resurse Umane a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău;
  3. Valentina CIOBANU, dr., conf. univ., prodecan, Facultatea Științe ale Educației și Informatică

La eveniment au fost prezenți tinerii specialiști – Marina PLATSYNDA (angajată în Germania, or. Neuwied), Alexandrina RUSU, Mariana SECRIERU (angajate în R. Moldova, mun. Chișinău) care au împărtășit experiența proprie și au diseminat bunele practici de angajare în câmpul muncii absolvenților facultății de la ciclul I, Licență și ciclul II, Master.

 157 – vizualizări în total,  2 – astăzi