Conferința Internațională „Interdisciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” – ICCR 2021

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, împreună cu Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Educație Fizică și Sport, și Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, desfășoară în perioada 2 – 4 decembrie 2021, Conferința Internațională „Interdisciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” – ICCR 2021.

Evenimentul academic reunește 10 universități partenere și 225 de participanți din România, Republica Moldova, Ucraina, Cehia, Franța, Kuweit și Israel, acoperind domenii variate de cercetare, precum: filologie, comunicare, istorie și relații internaționale, economie și afaceri internaționale, drept și criminalistică, educație fizică și sportivă, ecologie și protecția mediului, agrifood și inginerie.

Scopul conferinței este de a facilita cercetarea transfrontalieră, realizându-se un schimb de idei și bune practici și întărind, în egală măsură, relațiile universității cu partenerii internaționali.

Deschiderea oficială a conferinței internaționale, moderată de către decanul Facultății Transfrontaliere, conf. univ. dr. Gina-Aurora NECULA, a avut loc atât în format hibrid, online, cât și onsite, în „Clasa Viitorului” a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, constând în mesajele de salut trasmise de către reprezentanții instituțiilor academice implicate în organizarea evenimentului: prof. univ. dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU, Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. univ. dr. Veaceslav MANOLACHI, Rector al Universității de Educație Fizică și Sport din Moldova, conf. univ. dr. Dinu OSTAVCIUC, Rector al Academiei „Ștefan cel Mare”, conf. univ. dr. Sergiu CORNEA, Rector al Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul, conf. dr. Sofia CĂPĂȚÎNĂ, Prorector al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, conf. univ. dr. Serghei ZAHARIA, Rector al Universității de Stat din Comrat, prof. univ. dr. Yaroslav KICHUK, Rector al Universității Umaniste de Stat din Ismail, și conf. univ. dr. Valerian VREME, consilier în Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică.

De asemenea, tot azi, în prima zi a conferinței, au fost susținute nouă prezentări plenare pe teme legate de abordări transfrontaliere și transdisciplinare în educație și dezvoltare.

În cea de-a doua zi a conferinței internaționale, pe 3 decembrie 2021, se vor desfășura prezentările pe secțiuni: Discurs, context și media, Istorie și relații internaționale, Economie și afaceri internaționale, Drept și criminalistică, Educație fizică și sportivă, Ecologie și protecția mediului, Agrifood și Materiale avansate în inginerie.

„Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău e onorată de-a fi membru organizator al acestui eveniment academic de anvergură care a reușit să adune peste 200 de cercetători din aria cooperării transfrontaliere. Sperăm ca această activitate să devină o tradiție științifică și va fi, în continuare, un îndemn constant pentru cercetare și dezvoltare”, a menționat Rectorul Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău, conv. univ., dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ la deschiderea evenimentului.