Conferința științifică internațională „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar” – relatări și concluzii

Astăzi, în data de 26 noiembrie 2021 și-a desfășurat lucrările Conferința științifică internațională „Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar”.

Conferința a fost organizată ca rezultat al parteneriatului dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, Organizația Save the Children din Kosovo și Asociația ERIKS din Suedia.

Evenimentul în format mixt, online și offline, a găzduit 548 de participanți înregistrați din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Germania, Norvegia, Polonia, Suedia, Irlanda, Kosovo, Albania, Georgia, India; reprezentanți a peste 50 de instituții de învățământ superior, instituții de învățământ preuniversitar, ONG-uri, departamente și centre educaționale.

Ședința în plen a fost moderată de decanul Facultății Științe ale Educației și Informatică, dna dr., conf. univ., Nina GARȘTEA. În deschiderea oficială a Conferinței, dna dr., conf. univ., Rector UPSC, Alexandra BARBĂNEAGRĂ și dl. Director Executiv al CIDDC, Vasile COROI au subliniat necesitatea construirii unor parteneriate viabile; crearea modelelor de respectare a drepturilor copilului, a unui mediu sigur și protectiv propice învățării și exercitării drepturilor; fortificarea sistemelor, structurilor și mecanismelor necesare transpunerii drepturilor copilului în realitate.

De asemenea, în cadrul Conferinței, cu un discurs tematic a participat și dna Corina LUNGU, consultant principal, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Participanții au apreciat actualitatea, necesitatea și importanța problematicii abordate, a comunicărilor și dezbaterilor din plen și secții, implicarea experților internaționali în domeniul protecției copiilor, nivelul înalt de organizare a activității, precum și numărul impresionant de participanți.

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău exprimă sincere mulțumiri pentru munca cu devotament și dăruire a Comitetului organizatoric al conferinței:

  • Efrosinia HAHEU-MUNTEANU, dr., conf. univ., catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans;
  • Ludmila URSU, dr., prof. univ., șef catedră Pedagogia Învățământului Primar;
  • Stela GÎNJU, dr., conf. univ., șef catedră Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans.

 601 – vizualizări în total,  1 – astăzi