Rezultatele cercetării în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Deși condițiile pandemice au periclitat mult ritmul activităților științifice și academice, totuși, cercetătorii crengieni, în perioada anului academic 2020-2021, au obținut 7 proiecte Naționale prin Programul de Stat 2020-2023 (dintre care 1 în parteneriat cu UST și 1 cu IȘE), 1 internațional prin Programul UE Orizont 2020. Concomitent, cercetătorii UPSC au reușit să obțină frumoase rezultate în domeniul cercetării, publicând 17 monografii, 486 articole științifice, 251 comunicări la conferințeștiințifice, 11 capitole în monografii, 8 manuale universitare, 7 manuale preuniversitare, 107 lucrări științifico-metodice. Au fost înființate 4 laboratoare de cercetare (Securitate psihologică, Arheologie, Pedagogie inovativă și dezvoltare personală, Tehnologii informaționale în educație), în cadrul cărora au fost elaborate articole, studii și monografii, contribuind astfel la fortificarea direcțiilor de cercetare prioritare și a proiectelor științifice naționale și internaționale ale universității.

În acest context, recent, Laboratorul de pedagogie inovativă și dezvoltare personală și Biblioteca Științifică din cadrul UPSC, au lansat Colecția Personalități marcante ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, care va cuprinde cercetări biobibliografice, monografii biografice, tematice sau selective dedicate unor personalități marcante, cercetători, profesori renumiți, deschizători de drumuri, care au scris frumoase pagini în istoria științelor educației naționale.  Colecția va pune în valoare personalitățile cercetătorilor, profesorilor de excepție pentru a face atractivă meseria de profesor și de cercetător într-o perioadă în care se atestă o criză de cadre didactice și de cercetare.

Deloc întâmplător, primul Volum, Dumitru Patrașcu: mod de viață și de gândire (autoarea cărții și inițiatoarea colecției Ludmila Armașu-Canțîr), reflectă viața și activitatea distinsului profesor universitar, doctor habilitat Dumitru Patrașcu, monoautor al 11 monografii, coautor la 18 monografii, 14 lucrări colective, având în palmares 46 de lucrări metodico-didactice, lucrări și articole de specialitate, 20 articole în reviste științifice de profil din țară și de peste hotare,  autor a 12 manuale, 3 ghiduri, 18 recomandări metodice – în total a peste 250 de publicații în domeniu, conducător științific a peste 100 de teze de master în științele educației, concomitent având în palmares 27 de teze de doctor în pedagogie susținute de către discipolii aflați în coordonare, cu tematici de mare actualitate, fiind unul dintre cei mai prolifici autori în domeniu la nivel instituțional și național.

Este în curs de apariție al 2-lea volum biobibliografic din această serie, protagonistă fiind doamna profesor universitar, dr. hab. în pedagogie Larisa Cuznețov, autoare a peste 200 publicaţii ştiinţifice, studii monografice (15), ghiduri metodologice (10), suporturi de curs (3), articole științifice în reviste naționale cu recenzenți (51), comunicări și articole la conferințe internaționale (53), capitole în culegeri naționale și internaționale (6), conducător științific a 17 teze de doctor susținute etc. Șirul personalităților marcante care vor completa această colecție este impunător, astfel fiind puse în valoare rezultatele cercetărilor, activității academice și viața cercetătorilor universitari.

Implicit, UPSC a organizat pe parcursul acestui an peste 50 de evenimente științifice naționale și internaționale(Anexa 3). Suntem bucuroși că am fost gazdele și co-organizatorii, împreună cu AUF, ai ambelor ediții din țara noastră ale concursului mondial francofon al cercetărilor doctorale: Teza mea în 180 de secunde, în care în ambele ediții doctorandele noastre au luat locurile 2, 3 și premiul special Simpatia publicului.

La fel, recent,  tot la UPSC,  a avut loc bilanțul săptămânii științifice francofone, cu participarea Rectorului AUF Slim Khalbous, directorului regional BECO Mohamed Ketata, rectori și cercetători din țară și de peste hotare, care au pus în valoare internaționalizarea cercetării, elaborarea unei reviste științifice mondiale în limba franceză, implicarea în proiecte comune de cercetare internaționale etc.

4 – 5 iunie 2021, Conferința Științifică Internațională:Provocări contemporane în învățarea limbii române ca L2/L3 sau ca minoritară, organizată în parteneriat cu  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România (în format mixt).

Participanți: peste 150 de cercetători din domeniul lingvisticii, filologiei, didacticii limbii române ca L2/L3 din 14 țări: Spania, Serbia, Portugalia, Grecia,  Turcia, Rusia, Republica Moldova, România, Ucraina, Azerbaijan, Belgia etc. și studenți, masteranzi din RM și România.

18 iunie 2021, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu MECC, Conferința Științifică Internațională: „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice”, organizată în cadrul proiectului național de cercetare, nr. 20/Cov19, finanțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în cadrul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE).

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai mediului academic, cercetători, profesori universitari, psihologi practicieni, cadre didactice, manageri ai instituțiilor de învățământ, din Republica Moldova și de peste hotare: cca 3000 de participanți online.

26 martie, 2021: Conferință națională  cu participare internațională „Probleme actuale ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”, cca 245 participanți online.

24 iunie 2021: Seminarul științifico-practic național cu participare internațională: „Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții”. Seminarul a fost organizat de UPSC în parteneriat cu AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii”. Evenimentul în format mixt, online și offline: 472 de participanți din RM, România, Armenia, Irlanda și Austria.

Felicitări și noi realizări, UPSC!

 305 – vizualizări în total,  3 – astăzi