Conferința națională cu participare internațională: Educația din perspectiva conceptului „Clasa Viitorului”

Stimați colegi, distinse colege!

Doriți să aflați cum tehnologiile inovative vă pot îmbunătățiți viața cotidiană?

Doriți să cunoașteți avantajele educației din perspectiva conceptului CLASEI VIITORULUI?

Vă invităm să participați la Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională 2021 (NSCIP): „EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI”, ediția a doua, parte a Proiectului Științific Național „Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Evenimentul se va desfășura online în perioada 12 – 13 noiembrie 2021 între orele 9:30 – 16:00.

Link de acces în plenara Conferinței: https://meet.google.com/onu-zzsd-unr

Vineri, în data de 12 noiembrie vă puteți împărtăși /îmbogăți experiența în secțiunile:

  1. Abordarea creativă a predării, învățării, evaluării în învățământul preuniversitar prin intermediul tehnologiilor inovative. Idei și soluții. Moderator: Valentina Mîslițchi

Link de acces: https://meet.google.com/qxv-prhh-jnq

2. Adaptarea învățământului universitar la condițiile actuale prin implementarea tehnologiilor inovative. Dificultăți și realizări. Moderator: Evelina Gorobet

Link de acces: https://meet.google.com/dqy-gmij-zof

3. Facilitarea organizării formării continue a cadrelor didactice prin intermediul Clasei viitorului. Avantaje și perspective. Moderator: Maria Pavel

Link de acces: https://meet.google.com/xhh-ptpf-myj

4. Impactul tehnologiilor inovative asupra vieții cotidiene. Avantaje/dezavantaje. Moderator: Tatiana Petcu

Link de acces: https://meet.google.com/ytn-khpu-yws

 

Partea II

13:30 – 13:45 ÎNREGISTRAREA LA WORKSHOP

13:45 – 14:05 WORKSHOP ”UTILIZAREA MATERIALELOR AUTENTICE ÎN PREDARE” VIORICA CAZAC DOCTORANDA PROF. LA USMF

Link de acces: https://meet.google.com/ndv-cypj-iks

14:05 – 14:15 WORKSHOP TEACEDU HUB – OPORTUNITĂȚI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI MODALITATEA UTILIZĂRII PLATFORMEI PROFESIONALE

Link de acces: https://meet.google.com/dnv-yxhg-qzm

14:15 ÎNREGISTRAREA ÎN FOCUS GRUP

  1. Realizarea învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale în clasele primare

        Moderatori: Băț Iulia, profesor de liceu la IPLT „Vasile Vasilache”, Plămădeală Sergiu, profesor de liceu la IPLT „Vasile Vasilache”, Bostan Marina, lector universitar, UPSC

Link de acces: https://meet.google.com/ebv-texo-hxy

  • Abordarea integrată a învățării prin educația STEM /STEAM

Moderatori: Sochircă Elena, dr., Conferențiar universitar, Plăcintă Daniela, profesor de biologie, studii superioare, Dilan Vitalie, lector universitar

Link de acces: https://meet.google.com/vfr-gfjw-jnd

  • Utilizarea echipamentelor digitale în activitatea investigațională

Moderatori: Bocancea Viorel, dr., conf. universitar, UST

Donos Inna, profesor de informatică, grad didactic întâi.

Urîtu Zinaida, profesor de fizică și astronomie, grad didactic întâi.

Link de acces: https://meet.google.com/xcx-kqmo-vpr

  • Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală

Modereatori: Victoria Gonța, dr., conf. universitar, UPSC

Mariana Zubenschi, lector univ., UPSC

Link de acces: https://meet.google.com/yks-sabf-vef

  • Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare. Aria curriculară Limbă și Comunicare (limba engleză, limba română)

  Moderatori: Șchiopu Lucia, dr., conf. universitar, UPSC;

  Chiriac Tatiana, dr., conf. universitar, UPSC

Link de acces: https://meet.google.com/bko-jnux-rmx

14:15 – 15:30 LUCRĂRILE FOCUS GRUP-URILOR

Link de acces: https://meet.google.com/yks-sabf-vef

15:30 – 16:00  SESIUNE DE ÎNCHEIERE A ACTIVITĂȚILOR

Link de acces: https://meet.google.com/yks-sabf-vef

16:00 – 19:00 ÎNREGISTRAREA LA TRAININGURILE DIN 13 NOIEMBRIE

 

Programul pentru sâmbătă, 13 noiembrie: 09:15 –11:15 TRAININGURI AXATE PE PROGRAMELE ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE CERCETARE „FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASEI VIITORULUI”

  1. ANCORAREA ÎN STAREA DE ECHILIBRU PROFESIONA LAutor: Mariana ZUBENSCHI

Link de acces: https://meet.google.com/bsu-mqbj-bwd

2. VALORIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OUTDOOR ÎN EDUCAȚIA COPIILORAutor: Valentina BOTNARI

Link de acces: https://meet.google.com/fyi-ajzz-zyk

3. EFICIENTIZAREA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE Autori: Viorica CAZACU, Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR

Link de acces: https://meet.google.com/ebz-hmzc-pfp

4. LECȚII NETRADIȚIONALE Autori: Marcela VÎLCU, Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR

Link de acces: https://meet.google.com/kka-jyew-uad

5. IMAGINE ȘI COMUNICARE PEDAGOGICĂ Autor: Victoria GONȚA

Link de acces: https://meet.google.com/hai-kiux-kjg

11:15 – 11:30 ȘEDINȚĂ DE TOTALIZARE

Link de acces: https://meet.google.com/hai-kiux-kjg

Programul detaliat AICI.