Conferința internațională „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 2-4 decembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova

Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați Vă invită să participați la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 2-4 decembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova.

Facultatea Transfrontalieră, una dintre cele mai dinamice instituții de învățământ superior ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a manifestat în permanență o deschidere față de proiectele de cooperare transfrontalieră, inițiindu-le și implementându-le cu succes, aducând plus valoare contextului academic gălățean.


În egală măsură, manifestările științifice desfășurate, de-a lungul timpului, au presupus, ulterior, parteneriate academice cu alte facultăți, universități, din România, dar și din străinătate. Unul dintre partenerii de valoare ai Facultății Transfontaliere este reprezentat de Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, instituție de învățământ superior cu tradiție, care împărtășește aceleași valori academice cu noi. De asemenea, Universitatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova din Chișinău, Republica Moldova constituie, în egală măsură, parteneri valoroși, prezentând un portofoliu impresionant de activități de cercetare din domenii variate, concepând și derulând proiecte de anvergură națională și internațioanlă.


Conferința Internațională „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” este, așadar, un eveniment cu impact internațional și își propune să reunească specialiști din domenii variate, interesați de cercetarea transfrontalieră, care vor facilita un cadru propice noilor descoperiri în sferele științifice vizate.


Lucrările conferinței se vor susține atât onsite, cât și on-line, cu precizarea că modalitatea de desfășurare a acestui eveniment academic se poate modifica în funcție de evoluția contextului pandemic actual.


Instituții organizatoare:
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România
Universitatea „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Cahul, Republica Moldova
Universitatea de Educație Fizică și Sport, Chișinău, Republica Moldova
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Parteneri:
Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău, Republica Moldova
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Universitatea de Stat, Comrat, UTA Găgăuzia
Universitatea de Stat „Grigore Țamblac”, Taraclia
Universitatea Umanistă de Stat, Ismail, Ucraina

Vă așteptăm, cu deosebit interes, să participați cu lucrări științifice din următoarele domenii și arii tematice:

Discurs, context și media

Limbi moderne în dialog intercultural
Limbă și comunicare
Predarea limbii române ca limbă străină


Relații internaționale și istorie

Integrare europeană și cooperare transfrontalieră
Geopolitică și interferențe socioculturale


Drept și criminalistică

Științe penale și criminalistică
Securitate cibernetică și transfrontalieră

Educație fizică și sportivă

Kinetoterapie
Managementul sportiv
Loisir și fitness
Teoria sportului și competiției


Economie și afaceri internaționale

Tendințe economice în era globalizării
Competitivitate și stabilitate în economia mondială


Ecologie și protecția mediului

Perspective și soluții legate de schimbările climatice
Ecosisteme și biodiversitate


Agrifood și acvacultură

Risipa alimentară în contextul economiei circulare
Inovații în industria alimentară
Tehnologii emergente în acvacultură

Materiale avansate în inginerie

Nanomateriale și nanotehnologii
Tendințe moderne ale materialelor în inginerie


Locul de desfășurare a evenimentului: Chișinău
Limbile comunicărilor științifice: limba română, limba engleză, limba franceză, limba rusă
Durata comunicării: maximum 15 minute
Forma de prezentare a lucrării: ORAL / POSTER
Înscriere: Formularul de înscriere (în limba engleză) se va trimite până la data de 1.10.2021, la adresa de e-mail a responsabilului de secțiune. Formular de înscriere aici.
Lucrările in extenso vor fi trimise până la data de 15.12.2021, la adresa de e-mail a responsabilului de secțiune.
Publicarea lucrărilor: Lucrările in extenso, selectate, vor fi publicare într-un volum al conferinței, cu ISBN, care va fi propus pentru indexare ISI Proceedings.

Cerințe pentru elaborarea lucrărilor aici.

Detaliile despre eveniment aici.