Memorandum de înțelegere semnat între UPSC și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ‟Ave Copiii”

Astăzi, 24 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat ‟Ion Creangă” din Chișinău , reprezentată de Rectorul  Alexandra BARBĂNEAGRĂ, dr., conf. univ. și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”Ave Copiii”, reprezentată de Directorul executiv Mariana IANACHEVICI, în scopul promovării pro active a practicilor Europene în domeniul cercetării academice participative ce ține de educația și protecției copilului, au semnat un Memorandum de înțelegere.

Printre obiectivele principale ale Memorandumului se enumeră: cooperarea multiaspectuală și facilitarea unui sistem eficient de schimb reciproc de informații și experiențe, dar și de specialiști, cadre didactice, cercetători științifici și studenți în participarea la dezvoltarea de instrumente și proceduri, cât și crearea condițiilor pentru dezvoltarea practică a cercetării cu considerarea oportunităților oferite de societatea civilă.

Acest eveniment va dezvolta și crea noi oportunități de schimb de bune practici, de voluntariat și de practică pentru studenți, masteranzi și doctoranzi ai UPSC. De comun acord, părțile semnatare și-au exprimat dorința de colaborare și tendința spre rezultate remarcabile.

 104 – vizualizări în total,  3 – astăzi