Burse pentru viitorul tău!

Centrul de Informații Universitare și BC „Moldova Agroindbank” SA anunță lansarea celei de-a VII-a ediții a programului „Burse pentru Viitorul Tau!”, ediția 2020-2021.

Programul are drept scop asigurarea unui acces echitabil la studii universitare și susținerea materială în obținerea educației de calitate pentru un viitor sigur – tuturor tinerilor din Republica Moldova și este susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.

În ediția din acest an a concursului, vor fi oferite 30 de burse a cate 10.000 MDL, pentru studenții înmatriculați în anul I de studii, la instituțiile de învățământ superior din țară, și pentru studenții bursieri ai ediției precedente, promovați în anul II sau III de studii, care pot candida pentru reînnoirea burselor.

În cadrul proiectului se asigură suportul financiar pentru tinerii, care demonstrează reușite la învățătură și implicare în activități extracurriculare, pe o durată maximă de 3 ani.

În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse anuale a câte 10.000 MDL. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.).

Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare. Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) Să posede cel puţin o caracteristică socială, din cele menţionate mai jos: · tineri ce provin din familii cu venituri modeste; · tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale); · tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei); · tineri care deţin statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească; · tineri cu dizabilităţi.

3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM, începând cu septembrie 2020; sau

4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2019–2020), care pot candida pentru reînnoirea bursei;

5) Să dea dovada unei reuşite academice bune: · pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7; · pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.

Data limită de prezentare a dosarelor: 29 ianuarie 2021, până la ora 17:00!

Orarul de primire a dosarelor: luni – vineri, între orele 12:00 – 17:00.

Pentru aplicare la program se va depune un dosar care constă din formular de aplicare completat, precum și documentele solicitate, enumerate mai jos.

Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau pe http://www.eac.md/ro/.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, MD 2012, “Burse pentru Viitorul Tău!”.

Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md

 116 – vizualizări în total,  2 – astăzi