Arhivă lunară: iunie 2020

Diplome universitare Francofone

« L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA FRANCOPHONIE » propune 3 diplome universitare pentru anul de studii 2020-2021. Formările propuse pot fi accesate de către doritorIi ce dețin diploma de Master și doresc să activeze în spațiul francofon, în diferite structuri : Organizația Internațională a Francofoniei, ONG-uri, asociații, colectivități, întreprinderi private, etc. FRANCOPHONIE ET DÉVELOPPEMENT...

Seminar științifico-practic național cu participare internațională ”Competența de cercetare – garant al performanței cadrului didactic”

Finalizând cu brio sesiunea de susținere a tezelor de licență și master 2020, pregătim o altă generație de absolvenți pentru cercetare. Astfel, azi, 26.06.2020 Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans în colaborarea cu Biblioteca Universitara, a desfășurat Seminarul științifico-practic național cu participare internațională ”Competența de cercetare – garant al performanței...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat  în psihologie în Seminarul Științific de profil Ad-hoc,  pe baza Seminarului științific de profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională, în baza ordinului nr. 116 din  27.05.2020 cu privire la organizarea și componența seminarului științific de profil Candidat: RACU Iulia Seminarul Științific de profil...

Teza de Doctor

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ÎN BAZA TEXTULUI LITERAR  realizată de Lilia Petriciuc. Conducător ştiinţific – Galina Grădinari, dr. în pedagogie,...

Admiterea Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Admiterea 2020 Facultatea Transfrontalieră Oferă: Studii gratuite Burse oferite de statul român (65 euro-licență/ 75 euro -masterat) Cazare gratuită în campusul Universității “Dunărea de Jos” din Galați Transport gratuit pe teritoriul României Mobilități academice în universități partenere Diplome recunoscute internațional Stagii de practică în laboratoare moderne Informații despre organizarea admiterii...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice În cadrul comisiei de îndrumare Pretendent: Oloieru Anastasia Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea culturii economice în cadrul educației familiale Specialitatea: 532.01 Teoria generală a educației Data: 24.06.2020 Ora: 12:00 Aplicația: Zoom Cloud Meetings Componența...

Ședință de lucru a echipei universitare COMPAS

În discuție: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A  CENTRULUI DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII  DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU La 16 iunie 2020 în cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, realizat în cadrul Universității, a avut loc...