Training online: “Formarea formatorilor pentru educația media”

În perioada 11-15 mai 2020, în cadrul proiectului internațional Consolidarea competențelor în domeniul educației pentru media în Republica Moldova, realizat cu susținerea Deutsche Welle Akademie, s-a desfășurat training-ul Formarea formatorilor pentru Educația media.

Formarea la distanță a fost o activitate inedită, de pionierat, realizată în cadrul instituției cu susținerea formatorilor Academiei Deutsche Welle: Erik Albreht (Berlin) și Ludmila Corlăteanu (Chișinău).

Timp de cinci zile, într-un program intensiv de ore de contact direct (10.00 – 14.00) și ore de lucru individual (14.00 – 19.00), formatorii din cadrul Universității

au realizat formarea online utilizând diferite platforme digitale, aplicații software: MOODLE (Centrul Formare Continuă), ZOOM, Telegram, Jamboard, Padlet etc.

Formabilii au avut ocazia să se familiarizeze cu strategii avansate (active și interactive) de lucru la distanță, au beneficiat de bune practici europene de organizare a formărilor continue pentru formabili (proiectarea obiectivelor, conținuturilor, metodelor și tehnicilor, formelor și mijloacelor de organizare etc.) au lucrat interactiv, creativ, au învățat cum să elaboreze diferite resurse digitale, să utilizeze diferite aplicații software etc. Cu mare impact pentru formabili au fost secvențele de training proiectate și prezentate individual, timp de 15 minute, cu feedback din partea colegilor și a formatorilor.

La finele training-ului participanții au mulțumit partenerilor europeni pentru cooperare și suport continuu în promovarea reformelor în domeniul educației pentru media și, în mod special, formatorilor Erik Albreht și Ludmila Corlăteanu pentru prestanța profesională impecabilă și măiestrie pedagogică în instruirea la distanță.

În urma implementării acestui proiect vor fi formate cadre didactice din instituțiile de învățământ general din Republica Moldova care vor preda disciplina Educația pentru media.

Evenimentul a fost realizat cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania, care de ani buni asigură implementarea eficientă, calitativă a educației pentru media în Republica Moldova.

Loading