Vizită de studiu la Universitatea Barcelona , Institutul de Formare Continuă, Spania, în cadrul Proiectului COMPASS

În perioada 11-15 noiembrie 3019 echipa de proiect COMPASS a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova au realizat o vizită de studiu la Universitatea Barcelona, Institutul de Formare Continuă, Spania, în cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, proiect susținut financiar de programul european ERASMUS +, fiind selectat în urma concursului organizat de EACEA, anul 2018.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost reprezentată de Alexandra Barbăneagră, prorector pentru activitatea didactică,  Elena Țap, director Centru de formare continuă, Gabriela Topor, decan Facultatea Filologie și Istorie, Ana Simac, decan Facultatea Arte Plastice și Design, care fac parte din grupul de lucru al proiectului.

Proiectul vizează procesului de integrare în sistemul de învățământ național a modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL), fiind un model actual promovat prin documentele strategice ale Uniunii Europene.

Agenda evenimentului a cuprins mai multe prezentări, ateliere de lucru, workshop-uri,  sesiuni interactive dedicate ULLL în cadrul proiectului  COMPASS, vizită în campusul universitar, participare în cadrul Simpozionulului internațional The VINCE Final Symposium și Autumn Seminar organizat de EUCEN (European University Continuing Education Network (http://www.eucen.eu/).

În data de 12 noiembrie a avut loc Sesiunea Managerială a proiectului în cadrul căreia au fost discutate subiecte legate de implementarea ULLL in instituțiile de învățământ din Republica Moldova, analiza rezultatelor realizate în cadrul proiectului de membrii echipei de proiect din RM, dar și activitățile planificate pentru următorul an.

Universitățile partenere din Republica Moldova au prezentat și au analizat starea ULLL până la lansarea proiectului COMPASS, viziunea universităților în raport cu strategia ULLL, modul de organizare și administrare a ULLL în cadrul universităților. Au fost discutate domeniile prioritare pentru fiecare instituție, procesul de elaborare a programelor/cursurilor ULLL, procedura de selecție a cadrelor didactice/trainerilor, care vor dezvolta programele ULLL în cadrul Universităților partenere.

Membrii delegației UPSC au participat în discuții și au prezentat în cadrul sesiunilor de lucru starea lucrurilor privind organizarea  LLL la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău până la lansarea proiectului, situația actuală și tendințe de integrare a modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL) în cadrul instituției, domenii prioritare ale Universității în ULLL, metodologia de selectare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea cursurilor universitare de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL) elaborată de echipa de proiect și plasată pe site-ul UPSC.

În cadrul Sesiunii au fost prezentate și validate rezultatele proiectului COMPASS în baza sondajului realizat de EUCEN în Republica Moldova. Profilul ULLL în țară.

În ziua a doua a vizitei de studiu (13 noiembrie) membrii instituțiilor partenere din proiect au participat la Workshopul Using Manual Thinking on Human & Technological resources to deploy a distance education system în cadrul căruia au fost discutate resursele instituționale de elaborare a sistemului ULLL la distanță. Membrii delegației din Republica Moldova au apreciat mult experiența colegilor din Institut de Formacio Continua IL3-UB (IL3), conținutul prezentărilor:

  • șefului Departamentului de Proiecte internaționale (IL3) – Maria Carol (Organisational structure of IL3: from virtual learning to Lifelong Comprehensive);
  • șefului Departamentului de programe (IL3) – Anna Alonso (Internal Organisation’s testimonial: The Programmes Department);
  • șefului Departamentului de proiectare, producție și inovare (IL3) – Gemma Mas (Human & Technological resources to deploy a distance education system) etc. care au prezentat diverse aspect ale procesului universitar de învățare pe tot parcursul vieții din IL3. Aceste concepte au fost analizate și aplicate în cadrul workshop-ului, care a vizat elaborarea sistemului de organizare a învățământului la distanță la nivelul fiecărei instituții de învățământ din Republica Moldova. Modelele elaborate în cadrul grupurilor de  lucru au fost prezentate și analizate public de toți participanții la workshop, ele vor servi drept bază în elaborarea propriilor strategii universitare de învățare pe tot parcursul vieții și a planului de acțiuni instituțional.

În data de 14 noiembrie delegația UPSC a participat la: The VINCE Final Symposium și EUCEN’S Autumn Seminar Learning for Enterpreneurship: A Global Citizen perspective organizate de EUCEN cu prezentarea bunelor practici a partenerilor din: Belgia – Carme ROYO, Olanda – Waed AL KUTEIFAN Austria – Aleksandra PANEK, Counselling Centre for Migrants and AST Vienna;  Italia – Anna SCARDIGNO – University of Bari, Centre for LLL Migrants and Refugees; Portugalia – Daniel OLIVEIRA – Lisbon City Council ”Qualifica” Centre ș.a.

Carme ROYO, directorul executiv EUCEN, coordonatorul european COMPASS a pus în dezbatere în cadrul grupurilor de lucru oportunitățile și problemele de implementare ULLL în Universitățile din Republica Moldova.

Considerăm că vizita de studiu la Institut de Formacio Continua IL3-UB, participarea la VINCE FINAL SIMPOSIUM EUCEN, AUTUMN SEMINAR 2019 va fi un bun suport pentru crearea propriului sistem  universitar  LLL – UPSC, Strategiei Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” de învățare pe tot parcursul vieții și a planului de acțiuni instituțional, va servi la dezvoltarea de noi programe în cadrul instituției.

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la: www.compass-project.md

Program/Prezentare

Loading