Vizita de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, în cadrul Proiectului COMPASS

În perioada 17 – 20 septembrie echipa de proiect COMPASS a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova au realizat o vizită de studiu la Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve (UCLOUVAIN), Belgia. Vizita de studiu este o activitate din cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Proiect susținut financiar de programul european ERASMUS +, fiind selectat în urma concursului organizat de EACEA, anul 2018.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost reprezentată de Alexandra Barbăneagră, prorector pentru activitatea didactică și Elena Țap, director Centru de formare continuă, UPSC.

Proiectul vizează procesului de integrare în sistemul de învățământ național a modelului universitar de învățare pe parcursul vieții (ULLL), fiind un model actual promovat prin documentele strategice ale Uniunii Europene, care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune consolidată în sistemul universitar din Republica Moldova. Universitatea Catolică din Louvain este situată în orășelul universitar Louvain-la-Neuve, la 20 km la sud de Bruxelles, fiind una din cele mai vechi instituții de învățământ din Belgia, întemeiată în anul 1425.

Actualmente UCLOUVAIN numără 16 facultăți, 57 286 de studenți, masteranzi și doctoranzi, 20 524 membri staff, 21 de centre de cercetare științifică, 78 programe de licență, 205 master, 44 programe avansate de master, 203 programe de formare continuă, 26 de cursuri deschise MOOCs, 7296 de cercetători, 5098 studenți PhD, o comunitate de peste 250 000 alumni.

În cadrul vizitei de studiu membrii proiectului s-au familiarizat cu bunele practici de organizare a procesului de învățare pe tot parcursul vieții din cadrul Universității Catolice Louvain-la-Neuve, activitățile de management instituțional LLL, evaluarea și acreditarea programelor de studii LLL, certificarea audienților etc.

Agenda evenimentului a cuprins mai multe prezentări, ateliere de lucru, sesiuni interactive dedicate managementului de proiect COMPASS, vizită în campusul universitar.

Cu multă generozitate și deschidere Claudine LAPERCHE, directorul Centrului de învățare pe parcursul vieții (ULLL) de la UCLOUVAIN a vorbit despre specificul organizării sistemului LLL la UClouvain: rolurile CFPC, managementul universitar al procesului LLL, modalitățile tradiționale și de instruire la distanță etc.

Membrii delegației din Republica Moldova au apreciat mult ținuta și conținutul prezentărilor colegilor de la UCLOUVAIN care au pus în discuție diverse aspect ale procesului universitar de învățare pe tot parcursul vieții prezentând experiența UCLouvain:

  • Managementul universitar LLL: conlucrarea diferitor subdiviziuni ale universității cu Centrul/Institutul de formare continuă.
  • Proiectarea activităților de învățare ULLL vs învățarea tradițională.
  • Specificul învățării andragogice și modul pe organizare a procesului de învățământ pentru persoanele adulte.
  • Conceptualizarea, organizarea și promovarea/marketingul programelor LLL.
  • Planificarea costurilor pentru programele de formare profesională continuă, recalificare, reconversie profesională.
  • Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare moderne în procesul de învățare pe tot parcursul vieții: învățarea la distanță LLL.
  • Recunoașterea programelor LLL și integrarea acestora în sistemul de credite transferabile.
  • Colaborarea instituțională în procesul de elaborare a programelor complexe comune, Master LLL etc.
  • Validarea învățării non-formale și informale etc.

Subiectele abordate în cadrul vizitei au vizat și analiza activităților realizate în cadrul proiectului de membrii echipei de proiect din RM, dar și activitățile planificate pentru următoarele șase luni. Coordonatorul proiectului – dr. Olesea SÎRBU, prorector pentru relații internaționale ASEM, a pus în discuție programul din cadrul proiectului pentru a fi realizat în imediat următoarea perioadă de fiecare partener în parte: structura instituțională LLL, strategia universitară LLL, atelierele de formare proiectate în RM de partenerii proiectului din UE și cursurile universitare LLL ce urmează a fi dezvoltate în cadrul instituției, foaia de parcurs la nivel național etc.

Suntem siguri că vizita de studiu la UCLOUVAIN va fi un bun suport pentru crearea propriilor sisteme universitare LLL în vederea integrării acestora în sistemul universitar.

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la: www.compass-project.md

Program/prezentare

 371 – vizualizări în total,  1 – astăzi