Vizita de studiu la Universitatea Danube din Krems, Austria în cadrul Proiectului COMPASS

Universitatea Danube din Krems, Austria a găzduit în perioada 01 – 06 mai 2019 universitățile partenere din Republica Moldova, dar și partenerii europeni ai proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, proiect realizat cu susținerea Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS+.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost reprezentată de Rector Nicolae Chicuș, prorector Constantin Ciorbă.

Scopul vizitei de studiu a fost familiarizarea cu bunele practici de implementare a învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) ale Universității Danube din Krems, Austria, schimb de experiență cu universitățile partenere.

În cadrul vizitei de studiu au fost abordate diverse teme de interes comun privind promovarea la nivel universitar a LLL, precum: managementul ULLL în cadrul Universității Danube din Krems; conceptualizarea și implementarea programelor de formare continuă la nivel instituțional; marketingul programelor de învățare continuă; asigurarea calității programelor LLL și dezvoltarea de noi programe etc.

De interes major au fost și atelierele de lucru, care au fost realizate într-o formă interactivă cu participarea tuturor membrilor consorțiului, drept rezultat fiind prezentate bunele experiențe învățate la Universitatea Danube din Krems.

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la: www.compass-project.md

Program/prezentare

 309 – vizualizări în total,  2 – astăzi