Start Proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUĂ ÎN MOLDOVA – COMPASS” în incinta Universității

Miercuri, 16 aprilie 2019, în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău avut loc lansarea a proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA” din cadrul programului ERASMUS+ COMPASS, număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, proiect ce vizează cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici, consolidarea capacităților în învățământul superior

La eveniment au participat membrii comunității academice, manageri, coordonatorii programelor de formare profesională continuă din cadrul Universității.

Prorector pentru activitatea didactică, Al. Barbăneagră, coordonatorul instituțional al proiectului a prezentat scopul și obiectivele specifice ale proiectului COMPASS, beneficiarii și partenerii internaționali și naționali, finalitățile preconizate a fi atinse la sfârșitul proiectului.

Proiectul „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA vizează integrarea în modelul universitar al învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) constituind o abordare care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiuni comune în Republica Moldova; crearea condițiilor ca instituțiile naționale, care gestionează procesul în învățământul superior și instituțiile superioare de învățământ, să administreze strategic învățarea pe parcursul vieții la nivel instituțional fiind considerată drept obiectiv general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

Realizarea proiectului va fi susținută de Comisia Europeană – Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, instituțiile partenere din țările europene (European University Continuing Education Network din Belgia, University of Turku din Finlanda; Danube University of Krems și University of Graz din Austria; Eoropean Policy Development and Research Institute din Slovenia; IL 3, University of Barcelona din Spania; University of Genoa din Italia; University of Brest din Franța) și universitățile din R. Moldova (ASEM, AMTAP, UPSC, UEFS, UCCM, US Comrat). Coodinator– Academia de Studii Economice, Coordonatorul proiectului – dr. Olesea Sîrbu, prorector pentru relații internaționale ASEM.

Perioada de realizare a proiectului: 15.11.2018-14.11.2021.

Elena Țap, șeful Centrului formare continuă din cadrul UPSC, manager de proiect, a susținut lansarea Programului ERASMUS + COMPASS la nivel instituțional și a elucidat perspectivele de realizare a proiectului COMPASS în cadrul instituției, aspectele Planului de activități ULLL etc.

Mai multă informație despre proiect:

Loading