Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor habilitat în psihologie

Candidat: ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consultant științific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul Știinţific Specializat: DH 511.03 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială Data: 15 octombrie 2019 Ora: 14.00 Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă...

Workshop pentru scrierea de proiecte Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior

Oficiul Național Erasmus+ în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei va organiza vineri, 11 octombrie la ora 14.30, un atelier de lucru dedicat scrierii proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE). Evenimentul va avea loc la Academia de Studii Economice a Moldovei, Bloc F, sala 203. În cadrul acestui workshop vor fi prezentate statistici care reflectă tendințele de aplicare și rata de...

Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier

Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, la data de 28 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier cu genericul: Cultura organizațională și managementul educațional, moderator Țap Elena, dr., conf., Decan al Facultății de Formare Continuă. În cadrul acestul...

Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

Astăzi, 26 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a deschis lucrările Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, Catedra Limbă și Comunicare în parteneriat cu Facultatea Transfrontalieră de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Participanții la conferință, cadre didactice universitare și școlare din Republica Moldova, România, Ucraina,...

Deschiderea Conferinței științifice internaționale INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIALOG MULTICULTURAL

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  Vă așteaptă la deschiderea Conferinței științifice internaționale INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, Joi, 26 septembrie 2019, ora 11:00, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, str. Ion Creangă, 1 ATELIERE DE LUCRU: Atelier nr. Denumire Locul desfășurării 1. Abordarea conținuturilor învățării prin prisma inter- și...

Anunt

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023)

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019. Pentru mai multe detalii...

Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2019-2020

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020, cu finanțare buget și contract în baza planului  aprobat prin Hotărârea Guvernului și al Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr. 1128 și nr. 1140  din 09 septembrie 2019 Ordin cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic...