Categorie: Activități

Conferința Internațională cu genericul ”Managementul stresului din perspectiva educației timpurii”

PARTENERIATE  INTERNAȚIONALE În baza semnării Acordului de parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamț și ISJ Neamț, catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” a  participat pe data de 8 februarie 2020 în organizarea și desfășurarea   Conferinței Internaționale cu genericul ”Managementul stresului din perspectiva educației timpurii”.  Discursul incitant și provocător a dnei Liuba Mocanu, dr., conf.  a fost ascultat...

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţănt) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Formarea competenţei de proiectare studenţilor specialităţii Design vestimentar prin tehnologii informaţionale realizată de Danila Natalia. Conducător ştiinţific – Vatavu Alexandru, dr., conf. universitar; consultant ştiinţific – Simac Ana, dr., conf. universitar. Şedinţa SŞP va avea loc miercuri, 12...

Susținerea tezelor de master la Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „I. Creangă”

Pe 15, 16 și 17 ianuarie 2020 la Facultatea Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă” a avut loc susținerea tezelor de master la următoarele specialități: Design grafic Pictură de șevalet Management în arte Pedagogia artelor plastice Prelucrarea artistică a materialelor Modelarea artistică a costumului Proiectarea artistică a interiorului Toți studenți au prezentat lucrări originale, atât teoretice, cât și practice. Studenții din cadrul specialități Design Grafic au prezentat...

Susținerea tezelor de Master, program de studii Management și Consiliere în Educație Preșcolară

În data de 23.01.2020, a 12-a promoție de masteranzi ai Programului de studiu Management și consiliere în educație preșcolară (90 credite) și-au susținut tezele de master. Cercetări actuale, rezultate relevante, teze calitative au prezentat masteranzii. Dragi masteranzi, FELCITĂRI!!! Să Vă fie de bun augur diploma de MASTER ÎN ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI!!!!

Premiul I la festivalul internațional ”РIЗДВЯНИ ВIНШУВАННЯ”, UCRAINA

În perioada lunii ianuarie studenții Programului de studiu Dans popular și clasic, participanți ai Ansamblului ”Ciuleandra”, coordonați de coregraful Bencheci Ion, lector la catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans au participat la Festivalul Internațional ”РIЗДВЯНИ ВIНШУВАННЯ”, care s-a desfășurat în or. Drogobici, Ucraina. Studenții noștri au revenit acasă cu Premiul I. FELICITĂRI! La mai mult și la mai mare!!!

Seminar metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării

La 22 ianuarie 2020 în cadrul Centrului de Formare continuă UPSC (Țap Elena, dr., conferențiar universitar), în parteneriat cu Biblioteca științifică UPSC (Scherlet Ecaterina), responsabilul Programului de formare continuă Pedagogia preșcolară (Carabet Natalia, dr., conferențiar universitar) a fost organizat seminarul metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării. Acest seminar a fost organizat pentru formabilii Programului de (re)calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, care sunt la debutul  procesului de elaborare...

Atelier de lucru pentru profesorii de limba și literatura română din raionul Edineț

Sâmbătă, 18.01.2020, la inițiativa Direcției Educație Edineț, prin persoana doamnelor Galina Mustață și Angela Moraru, și cu sprijinul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, grație formatorilor naționali Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ., și Lucia Cepraga, dr., conf. univ., profesorii din raionul Edineț și-au dat întâlnire în Atelierul de lucru CURRICULUM REVIZITAT PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. COMPETENȚĂ ȘI ESENȚĂ. ATITUDINILE ȘI VALORILE CA FINALITATE...