ÎN ATENȚIA MASTERANZILOR ANULUI II, FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE

ORARUL SUSȚINERII PREALABILE A TEZELOR DE MASTER Nr. d/o Programul de studii Data Ora 1. Istorie și teorie literară 20.12.2019 1100 2. Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (ro.) 20.12.2019 1200 3. Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (ru.) 13.12.2019 1400 4. Didactica limbii române ca limbă nonmaternă/străină 20.12.2019 1200 5. Didactica limbii ruse ca limbă nonmaternă/străină 13.12.2019 1400 6. Didactica disciplinelor istorice 13.12.2019 1400  

Vizită de studiu la Kiev, Ucraina în cadrul Proiectului Educația pentru media

Cu susținerea Academiei DW din Germania, în perioada 5-8 decembrie 2019, delegația Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a întreprins o vizită de studiu la Kiev, Ucraina. Scopul stagiului de documentare a fost schimbul de experiență și bune practici cu colegii din Ucraina în promovarea Educației pentru media la nivel național, regional și instituțional, diverse trepte de instruire, activități formale și nonformale. Călătoria...

Programul „Burse de Merit” Ediția a XXIV-a/Программа “Поощрительные Стипендии” Выпуск XXIV

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2019 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIV, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi Orange Moldova./ Информационно-Образовательный Центр объявляет конкурс “Поощрительные Стипендии” 2019 – для лучших студентов страны, XXIV-ый выпуск, организованный под эгидой Консилиума Ректоров Республики Молдова, с финансовой поддержкой КБ “Молдова Агроиндбанк”...

Săptămâna limbii și culturii ruse la Facultatea de Filologie și Istorie

În perioada 5-10 decembrie 2019, Moldova a găzduit Săptămână limbii și culturii ruse, în cadrul căreia Universitatea de Stat din Penza a desfășurat o serie de evenimente educaționale la Chișinău, destinate popularizării limbii, literaturii și culturii ruse. Astfel, pe 5 decembrie în incinta UPS ”Ion Creangă”, dna conf., dr. Olga Ivanovna Semyankova de la Universitatea de Stat din Penza a realizat o valoroasă prelegere cu...

Burse adiționale Erasmus+ la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pentru studenți și cadre didactice de la Facultatea de Filologie și Istorie (specialitatea Istorie)

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunță concurs pentru 1 bursă de studii pentru studenții anului II și 1 bursă pentru cadre didactice și administrative/training (Istorie). Dosarul studentulului trebuie să conțină următoarele acte: Formularul de aplicare (descarcă); Copia pasaportului (Republica Moldova) sau a buletinului de identitate; CV Europass; Scrisoare de motivare; Certificatul academic; Certificat lingvistic (certificatul de confirmare pentru limba română ca limbă maternă poate fi...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie cu tema „Dezvoltarea inteligenței sociale în adolescența timpurie”, realizată de Platon Inga. Conducător științific –  Racu Igor, dr. habilitat, prof. universitar Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 20 decembrie 2019, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1. Vicepreședintele S.Ș.P.                          Ion Negură, dr. în psihologie, conf. universitar Secretarul S.Ş.P.                                    ...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie cu tema Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie, realizată de Mulico Iulia. Conducător științific –  Racu Jana, dr. habilitat, prof. universitar Şedinţa S.Ş.P. va avea loc miercuri, 18 decembrie 2019, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion...