Ziua ușilor deschise UPS ”Ion Creangă” 21 martie 2020

În atenția elevilor, părinților, cadrelor didactice, absolvenților de colegii, instituțiilor superioare de învățământ. UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT “ION CREANGĂ” vă invită pe data de 21 MARTIE 2020 la ZIUA UȘILOR DESCHISE Agenda Zilei Ușilor deschise: 9.00-10.00 – Înregistrarea participanților, Blocul 1 10.00-10.30 – Deschiderea, cuvânt de salut, Blocul 1 Centrul Național de Inovații Generale “Clasa Viitorului” 10.40- 13.40 – Desfășurarea Olimpiadei pe disciplinele școlare 10.40-...

Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” în perioada 8-9 octombrie 2020

Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă. La eveniment sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate. Lucrările Conferinței se vor desfășura în următoarele secții:

Oxford Royale Summer Schools’ world-class summer school for ages 19+

Oxford Royale Summer Schools’ world-class summer school for ages 19+, offering the true Oxbridge university student experience based on historic university campuses This summer, Oxford Royale Summer Schools will welcome a select group of students to some of the oldest and most picturesque colleges of Oxford and Cambridge. We would be delighted if you were to consider joining us for an experience that will be...

Training „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”

Pe data de 20.02.2020, catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat un training cu genericul: „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”. Obiectivele trainingului au vizat: reperarea normativă a procesului de formare la studenți a competențelor de proiectare didactică; analiza dificultăților tipice ale studenților în proiectarea didactică de scurtă durată; propunerea unor modalități eficiente...

Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin sporirea calității rolului retroacțiunilor în comunicare didactică

Marți, 18.02.2020, sub egida Centrului de Formare Continuă s-a desfășurat training-ul cu genericul Metode și tehnici de comunicare eficientă, care a contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin sporirea calității rolului retroacțiunilor în comunicare didactică. Formatori – dr., conf. universitar Elena Țap și Veronica Mihailov, șef secție, specialist al Centrului Formare Continuă UPS „Ion Creangă”. Ideile îndrăznețe ale studenților și experiența remarcabilă a...

Facultatea Arte Plastice și Design la Vernisajul Jan Alojzy Matejko în incinta Reședinței Ambasadorului Poloniei

Facultatea Arte Plastice și Design a participat în data de 17.02.2020 în incinta Reședinței Ambasadorului Poloniei, la Vernisajul Jan Alojzy Matejko. Anul acesta a fost organizată a-VII-a ediție a expoziției, în care atât tinerii artiști plastici cât și muzicienii și-au pus în valoare cele mai noi creații pentru a fi apreciate de iubitorii de artă. Ambasadorul Poloniei în RM Bartlomiej Zdaniuk, a felicitat tinerele talente...

Master -class din domeniul iconografiei

MASTER-CLASS DE ICONOGRAFIE: FACULTATEA ARTE PLASTICE ȘI DESIGN ÎN COLABORARE CU SEMINARUL LICEAL DE TEOLOGICE ORTODOXĂ DIN CHIȘINĂU. În data  de 19 februarie 2020, Facultatea de arte Plastice și Design, reprezentată de dr. Ludmila Moisei și lectorul asistent Cristina Livițchi au desfășurat în cadrul Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă„Sf. Irh. Gavriil”, din Chișinău, un master -class din domeniul iconografiei. Într-o atmosferă spirituală și profund creștină,...

Seminarul metodologic ”Proiectul – instrument de învățare și evaluare”

Pentru multă lume ziua de luni este grea. Noi am demonstrat că începutul săptămânii poate fi eficient, creativ și edificator. Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limba și Literatura Română, în colaborare cu Departamentul de Formare Continuă al UPSC ”Ion Creangă” au organizat un seminar metodologic la tema: ”Proiectul – instrument de învățare și evaluare”. Ideile îndrăznețe ale studenților de la facultate și experiența...

Concursul brazilor în cadrul Facultății Arte plastice și design

În data de 13 februarie, studenții Facultății Arte Plastice și Design, specialitatea Design Interior au organizat un eveniment frumos – Concursul Brazilor, ediția 2020. În cadrul concursului studenții au prezentat variantele originale a unui brad, pregătite în ajunul sărbătorilor de Crăciun, făcute din diferite materiale: lemn, hârtie, textile și etc. Toți participanți au primit diplome pentru străduința și creativitate! Felicitări! Locul I a luat studenta...