Lansare de carte

În atenția studenților anului I

Studenții anului I a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” sunt așteptați pe data de 2 septembrie 2019 în cadrul facultăților la care sunt înmatriculați. Facultatea Arte plastice și Design – strada Cornului 10, blocul VI, Facultatea Filologie – blocul I, Facultatea Istorie și Geografie – blocul I, Facultatea Limbi și Literaturi Străine – blocul I Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială – blocul II Facultatea...

Repartizarea locurilor de trai pentru anul de studii 2019/2020

Dragi studenți, Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzi  se va efectua: la 29 august,  cu program de lucru de la 9:00 până la 16:00, la 30 august,  cu program de lucru de la 9:00 până la 16:00. Prețul unui loc de trai pentru anul de studii 2019/2020: pentru studenţi – 255 lei/lună, pentru masteranzi bugetari – 320 lei/lună, pentru masteranzi contractieri – 635 lei/lună. Detalii urmăriți pe pagina de Facebook  

Înmânarea diplomelor la facultatea Arte Plastice și Design

Înmânarea diplomelor la facultatea Arte Plastice și Design, UPS I.Creangă Pe data de 3 iunie 2019 în incinta Clasei viitorului a UPS Ion Crengă a avut loc înmănarea diplomelor la 63 de absolvenți, licențiați în domeniul arte și științe ale educației promoția 2019.În cadrul festivității au felicitat absolvenții și le-au dorit un drum prosper în viață Prorectorul UPS Ion Creangă Constantin Ciorbă, Decanul facultății Ana...

Laboratorul care va genera inovații

Vor beneficia de studii mai interactive. Vorbim despre studenții Facultății de Arte plastice și Design de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din capitală. Astăzi, a avut loc lansarea oficială a Laboratorului Inovațiilor Creative. La eveniment au participat mai mulți reprezentanți ai instituțiilor culturale din Republica Moldova, dar și experți internaționali. Vladislav Nitreanu și-a luat licența în design interior, iar acum este masterand la aceeași specialitate....

Interdisciplinaritate şi dialog multicultural

În actualul context al globalizării, care instituie un adevărat dialog al culturilor, devine necesară explorarea, din multiple perspective, a unor subiecte legate de interdisciplinaritate şi multilingvism. Facultatea Transfrontalieră din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” se prezintă ca un instrument îndreptat spre stabilirea de legături trainice între diferite instituţii de învăţământ superior, aspect evidenţiat de legăturile puternice pe care le are cu universităţile din Republica Moldova...

Prezentare Colecții Vestimentare ”UniverART Fashion”

La data de 17 iunie 2019, absolvenții facultății ARTE PLASTICE ȘI DESIGN din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și-au prezentat colecțiile de licență. Evenimentul a avut loc în cadrul Clasei viitorului a universității, realizat în Laboratorului de Inovații Creative, cu coordonarea decanului Ana Simac, șef de Catedră Olimpiada Arbuz‑Spataru, coordonatorilor tezelor de licență Vasile Vozian, Elena Cojocaru și Liubovi Donic. Invitații speciali: Elena Mustață – șef departament Design și Poligrafie, Universitatea Tehnică din Republica...

Bursa

Ședinţa festivă a Senatului, în cadrul căreia se va conferi titlul onorific Doctor Honoris Cauza

Joi, 27 iunie 2019, în Sala de Festivităţi va avea loc şedinţa festivă a Senatului, în cadrul căreia se va conferi titlul onorific Doctor Honoris Cauza al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” Profesorului Michael Meyer, doctor habilitat, director adjunct al Institutului de Arheologie Preistorică a Universităţii Libere din Berlin, director al Clusterului de Excelență Topoi, membru al Römisch-Germanische Kommission al Institutului German de Arheologie...