Anunt

Propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2019-2020

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 259/2004, cu modificările și completările ulterioare, solicită propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2019-2020. În context, menționăm că e necesar a se asigura de faptul că instituția este abilitată cu dreptul de pregătire a cadrelor științifice la...

Programul de burse pentru tineri cercetători din țările vecinătății europene

Universitățile din Grupul Coimbra asigură, din1999, tinerilor cercetători din țările vecinătății europene, oportunitatea unui stagiu scurt de cercetare (1-3 luni) în cadrul unei universități membre a grupului. La ediția din 2019 a Programului de burse Coimbra Group participă următoarele universități: Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta (Ungaria) Universitatea din Granada (Spania) Universitatea Karl Franz din Graz (Austria) Universitatea din Heidelberg (Germania) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din...

Teza de Doctor

Concursul național „TEZA MEA DE DOCTORAT ÎN 180 DE SECUNDE”

Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, lansează concursul național «Teza mea de doctorat în 180 de secunde». Concursul este destinat doctoranzilor și cercetătorilor vorbitori de limbă franceză. Candidaturile pentru participare la concurs pot fi depuse în perioada 1 februarie...

Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susţine mobilitatea academică internaţională

Civil Society Scholar Awards 2019–2020  Open Society Scholarship Programs TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 29 MARTIE 2019 Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susţine mobilitatea academică internaţională pentru a oferi suport doctoranzilor şi cadrelor academice universitare în facilitarea accesului la resursele care vor contribui la o cercetare calitativă din punct de vedere social şi educaţional în ţara de reşedinţă. Sunt eligibili programului: Studenţii doctoranzi din domeniile eligibile de studii de la universităţi...

Anunt

Felicitări Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedrei Asistență Socială

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedrei Asistență Socială, coordonatorului de program dr. conf. Maria Vîrlan  pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă. Conform deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 25.01.2019 programul de studiu 0319.1 Asistență Socială, formele de invățământ cu frecvență și  cu frecvență redusă, a fost acreditat pentru o perioadă de 5 ani . Mulțumim...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: TIOSA Iuliana Conducător ştiinţific: Tatiana Cartaleanu, doctor în filologie, conferențiar universitar Consultant ştiinţific: Emilia Denisova, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01 Pedagogie universitară Tema tezei: Repere metodologice ale dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană la studenţii-pedagogi în baza strategiei „a învăţa prin a preda” Specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară Data: 7 februarie 2019 Ora: 14.30 Local: Universitatea Pedagogică de Stat...

Anunt

Stimați studenți și cadre didactice

În cadrul programului CEEPUS există oportunități suplimentare de mobilități la Universitatea din Pitești. Adresa web  a universității cu lista facultăților https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata Va rog să identificați programe de studii compatibile cu cele de la UPSC. Aceasta este unica posibilitate de mobilitate din acest semestru. Universitatea Pitești oferă studenților și cadrelor didactice cazare pe gratis în căminele universității. Se oferă bursă pe perioada mobilității. https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=RO#nbb Este necesar...

Bursa

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţănt) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei realizată de Uliana Culea. Conducător ştiinţific – Angela Solcan, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar. Şedinţa SŞP va avea loc miercuri, 23 ianuarie 2019, ora 11.00,...