Bursa

Sincere felicitări membrilor facultății Limbi și Literaturi Străine, pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări pentru asigurarea calității programelor de studii decanului, Solcan Angela, dr., conf. și tuturor membrilor facultății Limbi și Literaturi Străine! În mod deosebit, aducem mulțumiri și felicitări pentru implicarea și succese în procesul de acreditare a programelor de studii pe perioada de 5 ani:șefului de catedră Filologie engleză, Budnic Ana, dr., conf. și coordonatorului de program;Limba şi...

Conferința națională EDUCAȚIE PENTRU MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI TENDINȚE

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Deutsche Welle Akademie din Germania anunță organizarea Conferinței naționale EDUCAȚIE PENTRU MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI TENDINȚE Joi, 24 octombrie 2019, ora 11:00, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, str. Ion Creangă, 1, bl. 1 Sunt invitați experți în domeniu din Germania și Moldova, reprezentanți ai instituțiilor...

Catedra Filologie Engleză  anunță desfășurarea conferinței științifice internaționale cu genericul Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Filologie Engleză  anunță desfășurarea conferinței științifice internaționale cu genericul “Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine“. Evenimentul va avea loc în data de 28 noiembrie 2019 începând cu ora 09.30 în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, blocul I. Doritorii sunt bineveniți să se înregistreze accesând link-ul de mai jos. Termenul limită...

Resurse informaționale în sprijinul formării continue și recalificării a cadrelor didactice

La 30 septembrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue (perfecționarea) cadrelor didactice Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue – re(calificării) profesionale suplimentare a cadrelor didactice, program de studiu Pedagogie Preșcolară și elaborării tezelor de calificare profesională. În cadrul training-ului au fost abordate următoarele subiecte: Familiarizarea cu...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: SAIDOV Nurmuhammadjon Conducător științific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul Științific Specializat: D 511.02 – 83, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Сравнительный анализ особенностей оптимизма личности в разные периоды зрелости / Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 25 octombrie 2019 Ora: 13.00 Local: Sala Senatului...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor habilitat în psihologie

Candidat: ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consultant științific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul Știinţific Specializat: DH 511.03 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială Data: 15 octombrie 2019 Ora: 14.00 Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă...