În ajutorul profesorilor școlari

Pe data de 14 ianuarie 2021, la Facultatea de Filologie și Istorie a U.P.S. „Ion Creangă”, a avut loc seminarul metodologic online, cu profesorii din învățământul preuniversitar din republică, intitulat: „Curriculum-2019 – următoarea etapă de implementare: specificitate, dificultăți”. La seminar a participat consultantul principal al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, doctor în pedagogie, Alla Nichitcenco. Evenimentul a fost deschis prin discursul de introducere al decanului Facultății, Gabriella Topor, dr., conf. univ, Catedra Limbă și Comunicare.

Doamna decan a remarcat importanța, pentru domeniul educațional, a unor astfel de întâlniri atât în condițiile pandemiei și ale perioadei de izolare, dar și, în general, pentru implementarea eficientă a Curriculumului-2019 în procesul educațional. De asemenea, doamna decan a subliniat că facultatea și catedra sunt unități-pilot în implementarea metodologiilor didactice la disciplinele de profil din țară și vor continua să ofere susținere metodologică profesorilor din Republica Moldova, organizând seminarii, mese rotunde, conferințe și emițând recomandări metodologice în sprijinul cadrelor didactice.

G. Topor și-a exprimat recunoștința față de consultantul principal al MECC, A.I. Nichitcenco, pentru prezența constantă și participarea activă la astfel de evenimente în cadrul universității.Organizatorul seminarului a fost I.O. Țvic, dr. în pedagogie, conf. univ, Catedra Limbă și Comunicare. Doamna I.O. Țvic a prezentat o comunicare detaliată cu privire la dificultățile în integrarea curriculumului și modalitățile de depășire a acestora. Un loc important l-a ocupat partea practică, extrem de necesară pentru activitatea zilnică a profesorilor.O comunicare interesantă, într-o abordare actuală a modalităților de soluționare a problemelor învățământului preuniversitar în contextul pandemiei și al digitalizării procesului educațional, a fost „Analiza resurselor și serviciilor educaționale digitale pentru îmbunătățirea calității educației în învățarea mixtă”, prezentată de I.V.

Bobrova, lector univ., Catedra Limbă și Comunicare. În discursul său, au fost dezvăluite noi concepte, conținutul lor, recomandări privind utilizarea eficientă a resurselor din internet în procesul de învățare și modalități de introducere a noilor tehnologii digitale în practica predării.La eveniment au participat și cadre didactice. Așadar, profesoara cu grad didactic superior O.A. Saico (L.T. „A. Russo”) a prezentat o comunicare interesantă pe tema „Probleme practice ale implementării Curriculum-2019 în ciclul liceal”. Iar profesoara Tamara Șevciuc (L.T. „B. Herțli”), a împărtășit o experiență utilă, legată de „Utilizarea principiului integrării și al centrării pe text în crearea lecțiilor video”.Evenimentul a suscitat un mare interes în rândul cadrelor didactice din întreaga republică.

De asemenea, ai putea dori...