Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

organizează

 Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională

„Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.

Evenimentul se va desfășura pe 26 martie 2021,

în regim online (Google Meet).

Pentru a vedea programul conferinței accesați AICI.


Conferința va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul științelor sociale, umanistice, exacte, științelor naturii și artelor.

La evenimentul științific vor participa cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în următoarele secții:

Nr.Denumirea secțieiCoordonator –

responsabil

Date de contact/ link de acces
1.       Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice, psihopedagogice și psihosociale ale populației 

Maria Vârlan, dr. conf. univ.

 
 Atelier 1

Psihologia modernă: provocări și perspective

 

Elena Losâi, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-35-85-84

e-mail: lenadonica@yahoo.com

meet.google.com/dqi-sfau-vio

 Atelier 2

Probleme actuale ale evaluării și intervenției psihopedagogice în dizabilitate

 

Adriana Ciobanu, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-24-07-40

e-mail: ceban.adriana@upsc.md

meet.google.com/qfe-rjpk-ctq

 Atelier 3

Asistenţă psihosocială: studii și aplicații

 

Victoria Plămădeală, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-74-08-66

e-mail: plamadeala.victoria@upsc.md
meet.google.com/eot-prgh-gmc

2.Științe ale educației și formarea cadrelor didacticeLarisa Sadovei, dr. conf. univ. 
 Atelier 1

Științele educației în contextul exigențelor lumii contemporane

Corina Zagaevschi, dr. conf. univ.Tel.: 0-22-35-84-31

e-mail: catedra.st.educ@gmail.com

https://meet.google.com/pxz-qubh-mux

 Atelier 2  

Educația timpurie și provocările lumii contemporane

 

Stela Gînju, dr. conf. univ.

Tel.:  0-22-35-85-60

e-mail: ginju.stela@upsc.md

https://meet.googl   e.com/ymz-tpur-gno

 Atelier 3

Optimizarea pregătirii inițiale și continue a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva implementării politicilor educaționale

 

Ludmila Ursu, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-35-85-60

e-mail: lursu@mail.ru

https://meet.google.com/nsv-ihep-ufi

 

3.Practici și perspective de implementare a tehnologiei informației și comunicațiilor în învățământ 

Victor Pricop dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-35-81-25

e-mail: pricop.victor@upsc.md  
meet.google.com/ept-hted-bbo

4.Probleme actuale ale studiului limbii și literaturii române 

Vlad Caraman, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-24-07-50

e-mail: creangalitrom@yahoo.it

meet.google.com/dcw-mzpi-psj

5.Axe valorice ale didacticii limbii și literaturii române/ruse 

Svetlana Dermenji-Gurgurov, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-24-07-50

e-mail: limbasicomunicare@mail.ru

https://meet.google.com/dhw-ursp-dqx

6.Abordări, concepte de cercetare a științelor socioumanistice și a patrimoniului istoric cultural și natural 

Larisa Noroc, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-24-07-55

e-mail: savecorina@mail.ru

https://meet.google.com/zmi-tzpm-qtq

7.Arta contemporană și perspective moderne în educația artistico-plastică și în design 

Ludmila Vozian-Mokan, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-74-88-81

e-mail: mokan-vozian.ludmila@upsc.md

https://meet.google.com/wcb-zocr-fzq

8.Probleme actuale și perspective ale lingvisticii și glotodidacticii 

Ana Budnic, dr. conf. univ.

 
 Atelier 1

Lingvistică aplicată: îmbunătățirea învățării prin strategii eficiente și inovative de  predare

 

Oxana Golubovschi, dr., lector

Tel.: 0-22-35-83-49

e-mail: catedra.filengl@upsc.md

e-mail: golubovschi.oxana@upsc.md
meet.google.com/uum-zjhv-wdy

 Atelier 2

Probleme actuale ale germanisticii și ale didacticii limbii germane

 

Victor Chiseliov, dr. conf. univ.

Tel.: 0-22-35-83-00

e-mail: chiseliov.victor@upsc.md

 Atelier 3

Probleme actuale ale didacticii limbilor romanice

 

Anastasia Sava, lector

Tel.:  0-22-35-84-89

e-mail: sava.anastasia@upsc.md
meet.google.com/qhk-jeby-uwg

 

Important:

 • Participanții vor expedia materialele pentru publicare coordonatorilor-responsabili până la data 12 mai 2021.
 • Coordonatorii-responsabili vor expedia toate materialele într-un document unic pe adresa electronică a secției Managementul cercetării, dezvoltării, inovării smcdi@upsc.md

Activitatea în Secții se va desfășura pe aplicația Google Meet, începând cu ora 13.00.  Participanții la Conferință vor primi invitație din partea moderatorilor și vor avea acces la varianta PDF a Programului Conferinței pe site-ul www.upsc.md.

Cerințele pentru redactarea articolelor

 1. Recomandări privind aspectul articolelor:
 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză/franceză/italiană/germană;
 • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
 1. Structura articolului:
 • Titlu în limba engleză și în original: cu majuscule font 12, bold; centrat;
 • Autori: numele, prenumele complet, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională: în original și în limba engleză, font 12, italic; aliniere în dreapta paginii;
 • Rezumat (circa 100 cuvinte): în limba engleză (Abstract) și în română (Rezumat) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Cuvinte-cheie (până la 6): în limba engleză (Key-words) și în română (cuvinte-cheie) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • ID ORHID al autorului;
 • Text: volumul poate varia între 5-8 pagini, mărime font 12, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm; font: Times New Roman;
 • Bibliografie/referințe

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

 

Model de completare a listei bibliografice

(În conformitate cu Standardul ISO 690:2012)

Monografie:

COZARI, T. Strategiile de reproducere a amfibienilor. Particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate. Red. şt. I. TODERAŞ. Ch.: Ştiinţa, 2010. 286 p. ISBN 978-9975-67-648-9.

Manual:

STRATULAT, P.; CEREMPEI, L.; CUCIERU, E.; ŢURCANU, T. Curs de lecţii la pediatrie. Ch.: Tipografia Sirius SRL, 2009. 387 p. ISBN 978-9975-9976-9-0.

Capitole în monografii şi culegeri:

COROBAN, V. Miracol poetic şi eroi exponenţiali în nuvelistica şi romanele lui Ion Druţă. In: Fenomenul artistic Ion Druţă. Resp. ed. M. DOLGAN. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2008. (Col. Academica; IV), pp. 230-238.

LOZOVANU, D; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, pp. 377-400. doi:10.1002/9783527627981.ch15.

Articol din revista cu factor de impact :

NIKA, D. L.; ZINCENCO, N. D.; POKATILOV, E. P. Engineering of thermal fluxes in phonon mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4 (1), p. 180-185. ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038).

Articole din reviste naţionale

BĂRBUŢĂ, I. Categoria modalităţii în limba română. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 3-4, 58-70. ISSN 0236-3119.

MUKHIN, V. M.; SPIRIDONOV, Yu. Yu.; LUPASHCU, T. G. Detoxification of pesticides polluted soil by adsorption on activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2009, 4(1), 72-74. ISSN 1857-1727.

Brevete de invenţii:

ŞARGAROVSCHI, V.; SUCMAN, N.; IUDIN, T.; DUCA, D.; STÂNGACI, E.; MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.*

HĂBĂŞESCU, I.; CEREMPEI, V.; CHICU, B.; VASILEVSCHI, S.; LUNGU, G.; COBERNIC, V. Maşină de stropit cu recuperare. Brevet de invenţie MD 272. 2010-09-30.*

*data publicării (anul-luna-data)

Surse Web:

Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/Personal PagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).

Dumitrescu D., Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.01.2020).

 

De asemenea, ai putea dori...