Mobilitate academică la Facultatea de Biologie și Chimie

În perioada 13 – 21 mai 2024, în incinta Facultății de Biologie și Chimie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangăˮ din Chișinău, a realizat un stagiu de mobilitate academică Liviu-Dan MIRON – profesor universitar, doctor, prorector al Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, România.

Pe parcursul mobilității au fost susține 10 ore de prelegeri și prezentări studenților și profesorilor din cadrul  Facultății Biologie și Chimie: 1. Fiziologia peștilor anadromi; 2. Parazitologia  peștilor din apele de interior; 3. Creșterea păstrăvilor în viviere flotabile; 4. Paraziții peștilor din viviere; 5. Acvacultura în mileniul al III-lea.

În cadrul întrunirii cu conducerea Universității și Facultății, au fost trasate unele obiective pentru a îmbunătăți relația dintre cele două universități din România și Republica Moldova, pentru a lărgi schimbul științific dintre cele două universități, pentru a stabili noi direcții de colaborare științifică și academică între cele două universități. Mobilitatea va consolida cooperarea ulterioară în domeniul formării reciproce a personalului și studenților și prevăzând posibilitatea dezvoltării curriculare.

Loading