Congresul Științific Internațional „Cercetare – Inovare – Antreprenoriat Inovativ”

La 17-18 mai 2024, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost organizat Congresul Științific Internațional CERCETARE-INOVARE-ANTREPRENORIAT INOVATIV.

În ședința plenară, au fost prezentate comunicările:

  • Vectors and vector-borne diseases in the context of climate change (Liviu-Dan MIRON, Universitatea de Științele Vieții din Iași, România);
  • Platformization in Education and eTwinning: Innovation or Standardisation? (Anatoli RAKHKOCHKINE, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germania);
  • Individualization of mixed learning of higher education students in Ukraine under martial law (Yurii SHAPRAN, „Hryhorii Skovoroda” University in Pereiaslav, Ucraina);
  • Wellbeing: Innovative Transfer in the Educational Ecosystem (Diana ANTOCI; Valentina MÎSLIȚCHI, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova);
  • Synthesis and study of the useful properties of some coordination compounds with ligands containing nitrogen and oxygen atoms as electron donors (Eduard COROPCEANU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova).

Lucrările în secții au fost prezentate la domeniile:

  • Tehnologii inovative în Științe ale Educației și Psihologie;
  • Tehnologii inovative în Științe ale Naturii și Științe Exacte;
  • Transfer Tehnologic și Antreprenoriat Inovativ;
  • Tehnologii Informaționale în procesul educațional;
  • Protecția mediului și conservarea biodiversității.

La congres, au participat 273 de persoane, acoperind un areal geografic divers: Statele Unite ale Americii, Germania, Polonia, România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, India, China.

Loading