Mobilitate de formare la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC informează că în perioada 22.04-26.04.2024 , domnul  Marius- Nicușor Grigore, Dr. de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a desfășurat o mobilitate de formare la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul programului Erasmus+.

 Mobilitatea a avut drept obiectiv  stabilirea unui parteneriat inter-instituțional de colaborare pe segmentul editorial-poligrafic și schimbul de bune practici  și experiențe la nivel instituțional și personal.

Întrevederile și discuțiile cu doamna Ludmila Armașu-Canțîr, Prorector pentru Relații Internaționale și Cooperare, și domnul Igor Sava, Directorul Centrului Editorial- Poligrafic al UPSC s-au focalizat pe identificarea de mecanisme și strategii în vederea eficientizării activității editoriale în ambele instituții, în contextul concurenței intense  pe piața serviciilor de acest gen.

Centrul Editorial Poligrafic al UPSC își va putea extinde aria de servicii prestate, învățând și preluând din experiența bogată a colegilor de la UAIC.

Loading