Profesori de la Universitatea Liberă din Berlin, în mobilitate de predare la UPSC

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC informează căîn perioada 6-10 aprilie 2024, profesorii Michael Meyer și Henny Piezonka de la Institutul de Arheologie Preistorică a Universității Libere din Berlin au desfășurat o mobilitate de predare la Unversitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău în cadrul programului de schimb academic Erasmus +.

 Obiectivul central al stagiului de mobilitate a constat în prezentarea unor prelegeri cu tema Hunters? Farmers? Potters? The Neolithic as an ambiguous concept in East European archaeology / Vânători? Fermieri? Olari? Neoliticul ca un concept ambiguu în arheologia est-europeană.

Profesorul Henny Piezonka a efectuat un studiu de analiză și sinteză a tranziției de la neolotic la mezolitc în Europa Centrală, de Est și de Vest, referindu-se în principal la metodele și rezultatele investigării atrefactelor din ceramică și la abordările antropologice în arheologie. Participând la prelegeri, studenții UPSC au acumulat noi cunoștințe despre dezvoltarea socială și economică în perioada neolitică în Europa și restul lumii.

În colaborare cu profesorii catedrei de Istorie și Științe Sociale a UPSC, profesorii Universității Libere din Berlin au efectuat studii în teren pentru schimb de bune practici privind cercetarea și predarea subiectelor despre Epoca de Fier în spațiul dintre Nistru și Prut. Un alt subiect de interes comun s-a referit la metodele geoarheologice de cercetare și la strategiile de analiză și interpretare a rezultatelor.

Stagiul de mobilitate al profesorilor germani are impact semnificativ asupra consolidării parteneriatului dintre Universitatea Liberă din Berlin și Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, în special, datorită schimburilor de bune practici în domeniul cercetărilor arheologice și a implicării active a Domnului Conf. Univ., Dr. Octavian Munteanu, de la catedra de Istorie și Științe Sociale.

Loading