Seminarul științific: „Cercetarea pedagogică acțională: abordări teoretico-practice a formării profesionale a cadrelor didactice”

„Cercetarea pedagogică acțională: abordări teoretico-practice a formării profesionale a cadrelor didactice” a fost genericul seminarului științific, care a avut drept scop clarificarea semnificației științifice a cercetării pedagogice acționale (CPA), analiza provocărilor actuale sistemului de formare profesională a cadrelor didactice privind CPA și promovarea bunelor practici ale cadrelor didactice de inovare a educației.

Seminarul, desfășurat în format mixt, a întrunit mai mulți participanți: cadre didactice universitare, cercetători științifici, profesori școlari, psihologi, asistenți sociali, studenți și masteranzi. În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut, s-a adresat participanților dna Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ..

În cadrul seminarului au fost puse-n discuție mai multe aspecte importante ale tematicii, printre care, un interes de un deosebit au fost anume: „Nevoile de formare profesională a cadrelor didactice în planificarea și realizarea cercetării pedagogice acționale: rezultate ale studiului experimental”, comunicare prezentată de Diana ANTOCI, dr. hab., prof. univ., Prorector pentru cercetare, UPSC, „Exigențe contemporane privind cercetarea pedagogică acțională în procesul de formare profesională continuă a cadrelor didactice”, – Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., USARB, „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar pentru valorificarea etnopedagogiei în dezvoltarea orientărilor axiologice a copiilor” – Aurica BUZENCO, dr., lector universitar, UPSC, și altele.

Evenimentul științific a fost organizat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în data de 29 februarie 2024, în format mixt, în cadrul planului de activități de cercetare ale Subprogramului 040105 „Managementul formării profesionale pentru cercetarea acțională în perspectiva inovării educației” în cadrul Programului instituțional de cercetare pentru 2024 – 2027.

  • Rezoluția seminarului științific, aici.

Loading