Felicitări! ANACEC a decis acreditarea programelor de studii din cadrul Facultății de Filologie și Istorie

Administrația UPS „Ion Creangă” felicită colectivul Facultății de Filologie și Istorie cu ocazia acreditării programelor de studii de licență pentru perioada următorilor 5 ani, conform deciziei ANACEC din data de 23.02.2024!

Astfel, ANACEC, în baza evaluării externe a calității, a decis acreditatea 100% a tuturor programelor de studii superioare din cadrul Facultății de Filologie și Istorie a UPSC, după cum urmează:

•    0114.8 Limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

•    0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

•    0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

•    0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba italiană, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

•    0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză (alolingvi), domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

•    0114.9 Limba și literatura rusă, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

•    0114.9/0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Felicitări, dragă comunitate academică a UPSC! Mulțumiri pentru dedicație! Succese și performanțe academice în continuare!

Loading