Creangă al nostru

Ziua de astăzi a constituit un prilej special pentru omagierea scriitorului și pedagogului Ion Creangă, patronul spiritual al UPSC. La cei 187 de ani, personalitatea maestrului a fost evocată la bustul scriitorului de pe Aleea Clasicilor de către conf. univ., dr. Vlad Caraman în ambianța studenților și a partenerilor Catedrei: Biblioteca Științifică a UPSC, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și IPLT „Ion Creangă” din Chișinău.

Continuitatea sărbătorii s-a metamorfozat într-o prelegere publică organizată și desfășurată de către Catedra de limba și literatura română, Facultatea de Filologie și Istorie.

„Toposul casei în opera lui Ion Creangă” și „Rezonanțe crengiene în literatura basarabeană” au semnificat conținutul valoros al evenimentului, asigurat de către conf.univ.dr. D. Smolnițchi și conf. univ., dr. N. Străjescu. Prezenți la activitate, studenții universității, au concluzionat faptul că textele crengiene au inspirat de-a lungul timpului personalități reprezentative ale literaturii române din Basarabia. Organizatorii festinului literar, conf. univ, .dr. Olga Boz (prodecan FFI) și conf. univ., dr. hab. Adrian Ghicov (șeful Catedrei de limba și literatura română) au consemnat valoarea de adevăr a evenimentului prin îndemnul insolit la lectură și reflecție, pe temeiul axiologiei crengiene, integrate domeniului literar și celui pedagogic.

Echipa Bibliotecii ştiințifice universitare, reprezentată de către Ecaterina Scherlet, director, a prezentat proiecția bibliografică a lui Ion Creangă, prezent multiaspectual în fondul de carte universitar.

Nimic mai nou și mai adevărat ca opera unui mare scriitor, care sfidează nonvalorile și rezistă timpului.

Loading